Město očima nezávislého člověka

Povodně se prodražily

02.07.2013 11:55

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav je pověřeným městem druhého typu, tedy jakýmsi malým okresem, má ve správě celkem padesát sedm obcí, což znamená, že v záležitostech přesahujících kompetence tamních zastupitelstev, přebírá úlohu státu.

Rada města jednala dne 12.6. o likvidaci následků povodní, které spadaly právě do kompetence našeho města, byť se přímo města povodně netýkaly. Oddělení bezpečnostního a krizového řízení požádalo radu města o uvolnění finančních prostředků z rezervy rady města právě do rozpočtu tohoto oddělení.

S ohledem na skutečnost, že bylo při povodních a těsně po nich nutné okamžitě řešit pomoc postiženým obcím v našem správním obvodu, bylo nutné nakoupit řadu prostředků na likvidaci škod. Jednalo se o tyto prostředky: protipovodňové pytle – 59.000 Kč, vysoušeče zdiva – 72.000 Kč, úklidové prostředky a další sanační materiál – 85.000 Kč a plovoucí čerpadlo vody – 30.000 Kč. Celkem město vynaložilo 246.000 Kč.

Tyto jednotlivé částky budou později fakturovány Středočeskému kraji a měly by se do rozpočtu města zase vrátit. Ovšem otázkou je, zdali je kraj bude vůbec mít. Na jednání rady města 12.6. však odbor krizového řízení pořádal radu města o další navýšení částky z rezervy rady města, a to o 300 tisíc korun na další likvidaci škod po povodních. Na co konkrétně tyto peníze budou použity jsme se však ze zápisu nedozvěděli.

Jenomže to není vše. Přímo při povodních trávil vedoucí oddělení bezpečnostního a krizového řízení Ladislav Gürtler řadu dní i nocí přímo v postižených oblastech, aby mohl okamžitě reagovat při pomoci, a tak se stalo, že byl v Libiši právě v době, kdy se nad tuto obec přihnala prudká bouře s krupobitím. Velké kroupy zcela poničily jeho služební auto a pojišťovna uznala, že vozidlo, jednalo se o starší fabii, je na odpis a také uhradila zůstatkovou cenu auta.

Je však nutné, aby toto oddělení bylo mobilní a vozidlo nutně potřebuje. Podle mých informací by město mělo proto zakoupit další vozidlo, tentokrát by se mělo jednat o SUV Dacia Duster, které se velice osvědčilo městské policii. Cena tohoto vozidla, záleží na vybavení, se pohybuje kolem částky čtyř set tisíc korun, které ovšem bude město hradit plně ze svého rozpočtu, a tak se povodně podepsaly i na rozpočtu našeho města.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.