Město očima nezávislého člověka

Povodňový výstražný systém bude stát víc než 6 milionů

10.03.2013 11:56

Rada města zveřejnila, na základě svého usnesení ze dne 17.12.2012, veřejnou otevřenou zakázku ve Věstníku veřejných zakázek na akci „Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany pro město – dodávku bezdrátového místního informačního a výstražného systému.“

Hodnotící komise ve složení: Ondřej Přenosil, Jan Hárovník (jak jinak), Vladimír Pavlík, Jaroslav Dušek a Ladislav Gürtler se sešla dne 20.2.2013 a vyhodnotila došlé nabídky firem při uvedené nadlimitní veřejné zakázce. Komise posoudila a stvrdila splnění kvalifikačních podmínek dle všech příslušných zákonů u všech tří firem, které nabídku zaslaly a pro tuto velmi finančně náročnou zakázku stanovila pořadí.

Soutěže se zúčastnila firma TELMO spol. s.r. o. s nabídkou ceny 5.257.173 Kč, dále pak firma ESRAM s.r.o. s nabídkou 5.857.165 Kč a firma EMPEMONT s.r.o. s nabídkou ceny 5.460.375 Kč. Všechny nabízené ceny byly bez započítání 21 % DPH.

Hlavním hodnotícím kritériem byla cena.

Komise proto vybrala a doporučila radě města firmu s nejnižší nabídkou, tedy firmu TELMO spol. s.r.o. a rada města návrh komise akceptovala a zároveň uložila vedoucímu oddělení bezpečnosti a krizového řízení Ladislavu Gürtlerovi předložit starostovi města k podpisu smlouvu s vybranou firmou.

O vypsání otevřené nadlimitní veřejné zakázce jsem informoval včetně podmínek a přidělené dotace, takže jen pro osvěžení paměti. Dotace, kterou na tuto akci má město zajištěnou, tvoří téměř celou částku investice, město se bude ze svého rozpočtu podílet jen poměrně malou částí. Stejně tak tato akce provedena být musela, neboť je součástí protipovodňové strategie státu a kraje.

Jenomže i z této zakázky, která byla provedena přesně ve znění zákonů, vyplývá jeden fakt. A to ten, že stávající zákon o obcích, který dává veškeré pravomoci radám měst a obcí a zároveň z rozhodování vylučuje názor zastupitelstva, dobrý není a měl by se změnit. Například o této velice finančně náročné zakázce se zastupitelé dozvídají vždy jen ze zápisů z jednání rady města, a to ještě se čtrnáctidenním zpožděním, a pokud by zastupitelé chtěli do zakázky přispět svými návrhy či podmínkami, nemají prostě žádnou možnost.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.