Město očima nezávislého člověka

Povolení k těžbě u jatek se zrušilo, prozatím!

29.03.2014 11:50

Český báňský úřad, jako odvolací instance, se zabýval odvoláním k rozhodnutí Obvodního báňského úřadu, který vydal společnosti Tapas Borek povolení k těžbě v lokalitě u jatek. Odvolalo se několik subjektů, a to jak dvě občanská sdružení, tak celkem vysoký počet fyzických osob.

Dne 26. 3. 2014 vydal Český báňský úřad rozhodnutí v případě odvolání a toto rozhodnutí zaslal všem dotčeným organizací i soukromým osobám. Verdikt zněl:

„Rozhodnutí Obvodního báňského úřadu pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského ze dne 27. května 2013, čj. SBS/05812/2012/OBÚ – 02/17, kterým se povoluje organizaci Tapas Borek s.r.o. se sídlem Borek 74, IČ 49549049 hornická činnost podle dokumentace „6. PODP  provozovny Borek“ v dobývacím prostoru Borek nad Labem, se

ZRUŠUJE

a věc se vrací Obvodnímu báňskému úřadu pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského k novému projednání.

Z tohoto rozhodnutí by se mohlo zdát, že jak jednomyslné usnesení zastupitelstva z června 2011, ve kterém se všichni přítomní zastupitelé postavili proti otevření nové pískovny v lokalitě u jatek, tak i velké množství námitek proti těžbě v podání občanských sdružení a soukromých osob – jednotlivců, nalezly u odvolacího orgánu odezvu, a ten proto povolení k těžbě zrušil.

Pravda je však poněkud jiná. Naprosto všechny námitky, které různé subjekty podaly, byly Českým báňským úřadem zamítnuty. Naprosto všechny, až na jedinou, a jak se ukázalo, byla to námitka nejdůležitější. V ní šlo o to, že majitelka jednoho z pozemků, kterého se těžba přímo dotýkala, a jako na potvoru majitelka onoho pozemku má trvalý pobyt v Čelákovicích, odvolacímu orgánu sdělila, že s ní při projednávání uvažované těžby v této lokalitě nikdo nejednal, pozemek odmítala prodat, a proto jí Tapas Borek vůbec neuvedl v seznamu dotčených osob a číslo jejího pozemku se též nikde neobjevilo. Majitelka dále uvedla, že s těžbou zásadně nesouhlasí, neboť by její pozemek ztratil na ceně, byla by na něm znemožněna jakákoliv činnost a k pozemku by měla ztížený přístup, pokud by vůbec nějaký zůstal.

Na rozdíl od dalších vlastníků pozemků v lokalitě, tato majitelka svůj pozemek Tapasu odmítla prodat, a proto ji do projektu Tapas raději ani neuvedl, protože jednou ze zákonných podmínek povolení k těžbě je celistvost dobývacího prostoru včetně vypořádání všech majetkoprávních vztahů. A jenom kvůli této jediné námitce majitelky pozemku, v jejímž případě byl porušen ze strany Tapasu a následně neinformovanosti OBÚ zákon, Český báňský úřad povolení k těžbě zrušil.

Všechny ostatní námitky včetně usnesení zastupitelstva šmahem zamítl, jako neopodstatněné. Odmítl i odvolání města a dal za pravdu OBÚ, že město odvolání podalo pozdě, až po termínu. Nebýt jediné majitelky pozemku a jejímu odvolání proti vydání povolení k těžbě, zřejmě by ČBÚ povolení potvrdil.

A tak zbývá jediné. Jakmile se dá do pohybu celé nové řízení o vydání povolení k těžbě, a to předpokládám, bude se proti němu tvrdě, fundovaně, rázně a především v zákonné lhůtě, muset postavit město a pevně doufám, že majitelka pozemku z Čelákovic vydrží pravděpodobně ohromný tlak na prodej pozemku Tapasu a k městu se připojí. Ani tak však není vítězství lidí nad mocí peněz, zisku a bezohledností zaručeno. Jak všichni víme, peníze dokáží vše. Doufám, že v tomto případě to platit nebude.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.