Město očima nezávislého člověka

Pozáruční servis na počítačové programy bude stát víc než milion

02.10.2013 10:45

Programové počítačové vybavení radnice je nezbytné. O tom nikdo nepochybuje. Jde jen o to, kolik se za příslušné programy a vybavení zaplatí a za kolik bude prováděn servis. A tady se již ceny výrazně liší.

Rada města si objednala aplikační programové vybavení Radnice Vera. Firma je nainstalovala a prováděla povinný záruční servis. Ten, na program ASW Radnice Vera končí dnem 31.1.2014. Proto již nyní předložil odbor IT radě města návrh na uzavření smlouvy na pozáruční servis, a to s firmou, která program vlastní a nainstalovala jej, tedy se společností Vera s.r.o. Praha.

Jedná se o smlouvu na dobu určitou, a to od 1.2.2014 do 31.10.2017. Odbor IT navrhl pozáruční servisní podporu realizovat zadáním veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění. To lze dle paragrafu 34 zákona číslo 137/2006 Sbírky o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a zakázku je možné zadat dle paragrafu 23, odstavce 4, písmena a).

Důvodem a podstatou znění tohoto paragrafu je fakt, že zakázka z technických důvodů nemůže být uzavřena s jinou firmou. Laicky řečeno, žádná jiná firma programu nerozumí, takže nemůže provádět servis, a to je naprosto logické.

A navíc, společnost Vera s.r.o. z Prahy je držitelem práv duševního vlastnictví k řešení programového vybavení ASW Radnice, proto je jako jediná oprávněna vykonávat úpravy nebo eventuelní rozšiřování programu a zásahy do něho. V případě zadání veřejné zakázky jiným dodavatelům servisní služby či na realizaci úprav systému nebo jeho přednastavení, by mohlo dojít k porušení vlastnických práv.

O tom všem není nejmenších pochyb. Něco jiného je však nastavení paušální ceny a především délka trvání smlouvy. Dnes už je naprosto zřejmé, že s postupem času a přibývajícími novými počítačovými technologiemi tak rychle se rozvíjejícího odvětví, jakým je počítačová technika, firem přibývá a ceny se postupně snižují. Konkurence zkrátka funguje.

Tím, že si firma zajistí dlouhodobou smlouvu, má po tuto dobu trvale zajištěn pravidelný příjem a na eventuelně klesající ceny nemusí brát vůbec ohled. Z těchto důvodů se mi zdá být délka uzavírané smlouvy pro město nevýhodná.

Předpokládaná paušální cena za pozáruční servisní podporu programu je navržena na částku 26.129 Kč bez DPH, což za dobu trvání smlouvy činí 1.175.805 Kč, opět bez DPH. Rada města s návrhem odboru IT souhlasila, a tak se navržená smlouva podepíše.

A jak je u tohoto složení rady města naprosto obvyklé, rada města rozhodla, že zastupováním města při zadání a vyhodnocení této veřejné – neveřejné zakázky pověří opět společnost S.I.K. Jana Hárovníka. Za toto zastupování města obdrží Jan Hárovník 15 tisíc korun bez DPH.

V návaznosti na výše uvedená fakta, že veřejnou soutěží nemůže být vybrána jiná firma nežli právě Vera s.r.o. Praha, jako dodavatel programu, je vypsání veřejné soutěže a její vyhodnocení pouhou formalitou a nebylo třeba vybírat, i přes existenci mandátní smlouvy, žádného zástupce města a zároveň se nemusely naprosto zbytečně vyhazovat peníze z rozpočtu. Pokud by se rada města chovala jako řádný hospodář, pověřila by touto veřejnou – neveřejnou soutěží – nesoutěží některého úředníka za plat, který tabulkově pobírá a oněch patnáct tisíc plus 21 % DPH mohlo být věnováno například dětem. Takhle si opět někdo vydělá na úkor města.

Je zajímavé, že jeden ze sedmi radních se při hlasování zdržel. Kdo to byl a proč se tak zachoval, se veřejnost opět nikdy nedozví. Rada města to nepovažuje za nutné zveřejnit, asi si říká, že lidem do toho nic není, hlavně když platí daně. A tímto způsobem se současná rada města chová po celou dobu své existence.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.