Město očima nezávislého člověka

Poznámka

23.02.2013 11:47

Jak uvedla veřejná média, navštívil premiér Nečas Spolkovou zemi Bavorsko a jeho představitele. Už samotný fakt, že premiér suverénního státu přijede na návštěvu k představiteli spolkové země, která má stejný statut jako naše kraje, je zarážející. Premiér suverénního státu by měl navštěvovat pouze nejvyšší představitele jiného státu, buď prezidenta SRN nebo kancléřku Merklovou, ale nikoliv, aby se jel zpovídat člověku ve funkci našich hejtmanů.

Co tam prohlásil je ale daleko horší. Jako vazal či leník se opět omlouval za odsun sudetských Němců po válce. Z chování, jednání a řečí našich představitelů, počínaje Václavem Havlem, jakoby vyplývalo, že nikoliv Němci, ale my jsme zavinili druhou světovou válku a zvěrstva, která se v ní napáchala.

Opakovanými omluvami a sypání si popela na hlavu Nečas opovrhl třemi stovkami tisíc českých obětí, které padly za oběť řádění německých okupantů. Opovrhl tisíci lidmi, kteří byli Henleinovci napadáni, biti a dokonce zabíjeni ještě za existence celistvé Československé republiky. Omlouval se poníženě za to, že prezident Beneš, na základě dohody vítězných mocností v Postupimi, vydal své dekrety o odsunu lidí, kteří byli pátou kolonou naší republiky a vší silou se jí snažili rozbít a zničit.

Podobně jako ministr zahraničí Karel Schwarzenberg se přidal i Nečas na stranu těch, kdož se snaží zpochybnit vznik a výsledek nejstrašnější války v dějinách lidstva. A sudetští Němci tato zvěrstva páchali. Jak náš premiér, tak ministr zahraničí, se vymezili ryze protičesky. Odsuny Němců po válce probíhaly v mnoha zemích Evropy, Polskem počínaje a Holandskem konče a probíhaly za stejných situací. Ve všech hitlerovci porobených zemích se při odsunu uvolnil  vztek utlačených, mučených a zabíjených národů a stejné excesy se děly i u nich.

Kromě nás, přesněji řečeno našich servilních představitelů, se žádný jiný stát Evropy za tyto odsuny okupantů neomlouval. Nejsou totiž tak podělaní jako my. A také tyto státy nedarovaly Němcům tolik výrobních prostředků jako my. Vždyť už nám v naší zemi téměř nic nepatří. Od největších fabrik po všechny banky včetně našich celostátních médií.

Premiér Nečas, Karel Schwarzenberg a další podlézající politici, Havla nevyjímaje, svůj národ, svůj stát a svůj lid zradili a neustále zrazují. Měli by být obžalováni z velezrady.

Vladimír Kapal  

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.