Město očima nezávislého člověka

Poznámka k pískovně

22.11.2013 10:17

Již před více než deseti lety se na mne, jako na novináře, obrátilo několik občanů města žijících v ulici Okružní. Již tehdy, a to nebylo zdaleka známo, že těžaři hodlají vytěžit další a další prostory, si tito lidé stěžovali na velký provoz pískařských kamionů. Zároveň upozorňovali na fakt, že z důvodu neexistence obchvatu města, projíždí touto ulicí velké množství dalších kamionů.

Byl jsem osobně u několika z těchto občanů a na vlastní oči viděl popraskané zdi domů, slyšel neskutečný hluk od projíždějících kamionů a rány, které domem otřásaly, viděl jsem i množství popadaného písku na krajnicích silnice, který se ve větrném počasí vznášel jako apokalyptický prachový závoj na touto částí města.

Tehdy jsem o problému začal psát a proti pískovně začal bojovat. Napsala se petice městu, nedělo se nic, město mlčelo, jako obvykle, napsal se dopis na kraj, zase nic. Napsal se dopis na ministerstvo životního prostředí. A tehdy se na jednání na radnici dostavila jakási vysoká úřednice a z jejího vystoupení jsem byl doslova šokován. Těžba a provoz kamionů jí vůbec nevadil. A tehdy, opakuji, je to již více než deset let, možná dvanáct, byl zveřejněn článek s titulkem Ministerstvo neživotního prostředí úřaduje.

Mnozí lidé z těch původních již nežijí, na místě tehdejšího pole vyrostlo mnoho nových a krásných domů, kde většinou žijí mladí lidé s dětmi a problém s pískovnou a tím pádem i s kamiony, se nijak nepohnul. Naopak, těžařská firma chce další a další těžební prostory a dokonce v jednom ze svých materiálů uvedla, že hodlá ve městě těžit minimálně dalších třicet let.

Proto jsem navrhl ono usnesení zastupitelstva proti rozšiřování těžby o další pískovnu a byl rád, že můj návrh podpořili všichni zastupitelé. Zároveň jsem ale chtěl, aby město vypovědělo nájemní smlouvu na městské pozemky s těžaři, kterou starosta Přenosil a tehdejší místostarosta Javůrek s těžaři podepsali. Upozornil jsem na podivnosti této smlouvy, zjistil jsem tehdy, že se o možnosti pronájmu městských pozemků u jatek jednalo na radě města týž den, jaký byl uveden na nájemní smlouvě při jejím podpisu.

Udivilo mne to, neboť kdyby se postupovalo podle zákona, tento den by se rada města usnesla, že smlouvu podepíše, pak ji dala zpracovat právníkům, jejich verzi by na dalším zasedání odsouhlasila a teprve potom by mohlo dojít k jejímu podepsání. Bohužel, špatný zákon o obcích poskytuje nájmy podepisovat a rozhodovat o nich pouze radu města a nikoliv celé zastupitelstvo, jak tomu je například při prodeji či nákupu nemovitostí.

A co z toho vyplývá? Buď, že nájemní smlouva byla předem, po dohodě, připravená, nebo že ji ušila rada města okamžitě po zasedání a zástupce těžařů čekal do pozdních nočních hodin na její podepsání. Každopádně s touto smlouvou něco strašlivě smrdí. Můj návrh, aby se tato podivná nájemní smlouva těžařům vypověděla, už přijat nebyl.

Už tehdy, když koalice návrh na odstoupení města od této smlouvy zamítla, mi bylo jasné, že s oním usnesením zastupitelstva proti vzniku pískovny, nebude vše tak zřejmé, jak na první pohled vypadalo, a čas mi dal za pravdu. V krocích na otevření další pískovny se vesele, byť utajeně, pokračovalo.

Nyní je sice řízení na skutečné otevření pískovny u jatek pozastaveno, byť povolení již existuje, ale jak víme z mnohaletých zkušeností, například u prolomení těžebních limitů nebo prolomení restitučních podmínek, o peníze jde u nás až v první řadě a na občana, na lidi, se ohled nebere, a tak se obávám, že pokud nevypuknou široce medializované demonstrace, bouřlivé mítinky, otevření pískovny nic nezabrání a příšerný, hlučící a lomozící korečkový bagr, zničí i zbytek klidu, který ještě lidem v této lokalitě zbývá.

Nesmíme se nechat, musíme se bouřit, protestovat proti konání rady a vedení města, které jde proti lidem. Tato rada a vedení města, lidé, kteří je tvoří, nemají na svých postech co dělat. Co na tom, že je rok do voleb, každý další den ve funkcích přináší městu a lidem jenom škodu. V Čelákovicích to dokázali, proč ne u nás?

Vladimír Kapal   

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.