Město očima nezávislého člověka

Poznámka

02.06.2012 13:30

O komunální politiku se intenzivně zajímám od 17. listopadu 1989. Za tu dobu jsem se setkal jak s lidmi dobrými, se kterými bych si i teď rád zašel na kávu a na kus řeči, ale také s lidmi, se kterými se mi dodnes nechce ani hovořit. 

Hned v prvním volebním období, v letech 90 až 94 jsem byl v zastupitelstvu a byla to práce přímo strašlivá. Po celé toto první volební období na nás čekaly problémy se změnami vedoucími od někdejšího socialistického řízení města k tomu demokratickému. I tehdy, a to se jednalo o dobu plnou euforie, jsme se nevyhnuli infiltraci lidí do zastupitelstva, kteří by tam nikdy být neměli. Například tři bývalé agenty STB jsme tam měli, jak jsme později zjistili a vzhledem k faktu, že tehdy bylo zastupitelstvo jednatřicetičlenné to bylo ohromné procento. 

Po prvních čtyřech letech jsem už do voleb nechtěl, i když jsem dostával nabídky nejen do komunálních voleb, ale i do parlamentních. Chtěl jsem zůstat nezávislý, chtěl jsem zůstat svůj. Mentalitou individualista, solitér, který odmítal poslouchat nařízení jakýchsi lidí ve vedení kterékoliv strany. Do voleb jsem nechtěl i z důvodu, že se tam dostávali lidé, kterým se nejednalo o město a lidi, ale především o svou kapsu. 

Působil jsem však, a to až do roku 97 v kontrolním výboru, nejprve jako jeho předseda, poté jako řadový člen. A byl jsem to právě já s kolegou Štechou, kdo rozvířil kauzu rozkradení 47 milionů korun při výstavbě čističky. Vedlo to nakonec k trestnímu stíhání, soudu a odsouzení několika lidí včetně tehdejšího místostarosty Kopčila. 

O politiku ve městě, ale nejen ve městě, ale i v celém regionu, jsem se pak zajímal coby novinář a popisoval jsem všechny neřády, které se děly, dějí a bohužel i dít v našem městě, regionu i státu, budou, pokud se do politiky nedostanou jenom slušní lidé, ale to je čirá utopie. 

Do voleb jsem se nechal přemluvit až v roce 2010, a to především proto, že se na politické scéně objevila strana, která hlásala v předvolebních slibech nesmiřitelný boj s politickými dinosaury, tedy něco, o co jsem se již dávno předtím snažil na stránkách novin. Ale i tehdy jsem upozorňoval, že byť na kandidátce politické strany, jsem nezávislý a nezávislým i zůstanu. Poroučet si od nikoho nenechám. Jak to dopadlo, víme všichni. Veverky, s vidinou tučných pašalíků a prebend, zradily všechno, co slibovaly. A tak jsem se od nich distancoval. 

Do ČSSD jsem vstoupil po dlouhém uvažování. K tomuto kroku mne vedlo hned několik důvodů. Jako solitérní zastupitel bych nikdy nic nemohl prosadit a doufal jsem, že pokud vstoupím do strany, která má už ve svém názvu slovo sociální, tedy něco, co jsem vždy vyznával, kromě poctivosti, samozřejmě, navíc pokud se stane mým vstupem a vstupem kolegy Humla, druhou nejsilnější stranou v zastupitelstvu, budeme toho mnoho prosadit. Doufal jsem, já bláhovec, že tato síla už něco zmůže. 

Původní koalice ODS, SNK a ČSSD se rozpadla a moci ve městě se fakticky chopila TOP 09. My jsme se ocitli v opozici. S jedinou, ale bohužel doslova tragickou, výjimkou. Předseda MO ČSSD Stará Boleslav Josef Dašek si ponechal své členství v radě města a my se dostali do schizofrenní situace. Na jedné straně jsme s kolegou Humlem vystupovali a stále vystupujeme jako tvrdá a nesmiřitelná opozice a na druhé straně jsme měli svého předsedu v radě města, i když tvrdil, že žádnou koaliční smlouvu nepodepsal. 

Na členských schůzích jsme Pepíka Daška několikrát žádali, aby své členství v radě, spolu s ODS, TOP 09 a bývalým starostou Procházkou, ukončil a z rady vystoupil. Marně. Na poslední členské schůzi MO ČSSD Stará Boleslav, konané v úterý 29. května, měl, dnes již bývalý, předseda Josef Dašek oznámit své rozhodnutí zda z rady vystoupí či nikoliv. V té době se konala rada města a Pepík Dašek za námi nepřišel ani nezavolal. Když jsem mu volal, měl telefon vypnutý. 

Protože všichni členové MO ČSSD se setrváním Josefa Daška v radě nesouhlasí, přijali jediné možné usnesení, a to že MO doporučuje Josefu Daškovi, aby do dne 15. června z rady města vystoupil. Nic víc, dle stanov strany, nemůžeme. Nemůžeme mu vystoupení z rady města nařídit. Můžeme jen, pokud by usnesení členstva nerespektoval, ho ze strany vyloučit. 

A právě s tím mám problém. Znám Pepíka Daška řadu desetiletí a vím, že je to slušný a čestný člověk a nějaké vylučování mi zavání nechvalně známými normalizačními prověrkami a vylučováním lidí s jiným názorem. Navíc si troufám tvrdit, že Pepík Dašek je mým kamarádem. A právě proto naprosto nechápu, co ho vede ke tvrdošíjnému členství v radě města. A též nechápu jeho zvedání ruky při hlasování, které podporuje koalici v návrzích škodících lidem v našem městě. 

V tuto dobu, je sobota 2. června, nevím, jak se Pepa Dašek zachová, nevím ani proč mi už dávno nezavolal, ale doufám, že se rozhodne správně. Vždyť by mu mělo jít, stejně jako nám ostatním v MO, především o město. 

Upozorňuji, že se jedná o mou čistě soukromou poznámku, jako majitele novin a nemá nic společného s oficiální politikou strany. Poznámka vznikla především proto, že Pepa Dašek je kamarád a byl bych velice nerad, kdyby se na tom cokoliv změnilo. 

Vladimír Kapal    

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.