Město očima nezávislého člověka

Poznámka

11.08.2014 17:01

Tak se nám blíží komunální volby. Na rozdíl od těch parlamentních jsou na stránkách hlavních médií, televizí, celostátních novin a nejnavštěvovanějších internetových portálů, pouhou Popelkou. Téměř nic se o nich nepíše. A když už, tak jen to, jak se k těmto volbám staví vedení různých stran.

A přitom jsou komunální volby velice důležité, vždyť v České republice je více než 6.500 obcí. A všechny mají své rozpočty. Kdybychom spočítali všechny rozpočty ve všech obcích, došli bychom k daleko vyšším částkám, nežli o jakých rozhodují ministerstva, vláda i poslanci.

Navíc o těchto velikých penězích mnohdy rozhoduje jen několik málo lidí, protože zákon o obcích je velmi, velmi nedokonalý. Vezměme si za příklad osmnáctitisícové město. Rozpočet se každý rok pohybuje kolem 680 milionů korun. Pravda, od dob páně Kalouska se rozpočty obcí a měst snížily, ale i tak se jedná o veliké peníze. Před jeho řáděním se rozpočet Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi pohyboval kolem sedmi set milionů korun. Opět je pravdou, že se do něho promítl masivní prodej městských bytů.

Vezměme ale letošní rozpočet. Naprosto většinovou část z něho tvoří mandatorní výdaje, ty se zkrátka platit musí, ale i přesto se rozhoduje při různých investičních akcích o více než padesáti milionech korun ročně. Znásobíme-li si tuto částku čtyřmi lety, dospějeme k více nežli dvěma stům milionům korun. A přičteme-li občasnou dotaci, tu kraje, tu státu či EU, máme rázem více než čtvrt miliardy korun za volební období.

Jak už jsem uvedl, zákon o obcích je velice nedokonalý a přímo nahrává korupci. Uvedené město má odsouhlasených jedenadvacet zastupitelů, z nichž se zvolí sedmičlenná rada města. Podle zákona o obcích je rada usnášeníschopná, pokud je přítomna většina, tedy čtyři radní. A zde je onen paradox. Za volební období tito čtyři lidé teoreticky mohou rozhodovat o tak velkých penězích z kapes daňových poplatníků.

A pojďme dál. Pokud je rada města, podpořená většinovou koalicí, neústupná a nesdílná, fakticky lze říci protilidová a netransparentní, vytvoří si svůj vlastní tajný seznam firem, které oslovuje a platí je z oněch zmiňovaných peněz. A tak je zcela běžnou praxí, že se ve veřejných zakázkách malého rozsahu objevuje stále jen několik málo firem. Ta dostane jednu zakázku, ona zase druhou, zkrátka firmy se spolu domluví, radním se něco eventuálně slíbí, přičtou se různé, mnohdy existující jen na papíře, vícepráce a máme zde korupci jak vyšitou.

Několikrát jsem volal po transparentnějším, průhlednějším systému zadávání veřejných zakázek, a to elektronickým tržištěm, marně. Tam je totiž všimné a úlitné mnohem obtížnější. Proto by měli lidé, občané – voliči, rozhodovat velice uvážlivě, vždyť jen a jen na nich bude počátkem října, zdali se k lizu opět dostanou ti, kdož dojí městský rozpočet jako dojnou krávu, nebo lidé, kteří chtějí a budou myslet nikoliv na sebe, ale na obec.

Letos by se měl komunálních voleb v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi zúčastnit rekordní počet subjektů. V nich se skrývá mnoho těch, kteří se o dění ve městě nikdy vůbec nezajímali, ale teď vycítili možnost, jak se dostat k penězům z rozpočtu a přiživit se na něm.

Proto jsou komunální volby tolik důležité, vždyť na jejich výsledcích bude záležet, jaký život lidé v obcích budou mít. Tam, kde jsou v čele lidé čestní, dobří, spravedliví a neúplatní, se žije dobře. Tam, kde se k moci dostanou šmejdi, se pro lidi příliš nedělá. Přeji, moc přeji lidem, občanům – voličům, aby rozhodovali uvážlivě, rozumně a především, aby si o jednotlivých kandidátech zjistili, jak se v minulosti chovali, co dělali a zda mysleli více na blaho obce, nežli na své. Šťastnou ruku a bystrý rozum, to přeji všem, kdož jsou natolik rozumní a odpovědní a přijdou volit. Volí totiž i svou vlastní budoucnost.

Vladimír Kapal

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.