Město očima nezávislého člověka

Poznámka

17.05.2013 15:13

Sociální demokracie v současných dnech přistoupila k povinné přeregistraci některých místních organizací. Jedná se nejen o pražské obvody, ale například i o okresy Praha východ a západ. V tisku se nyní objevilo, že si vedení strany vyřizuje účty s rebely. Jenomže pravdou je pravý opak.

Jedná se o problém, který se vynořil už v dobách, kdy se začaly tvořit první mocenská uskupení. Od vůdců tlup, přes krále a císaře až k dnešním politickým stranám. Vždy se na ně totiž začali lepit různí šibalové a vykukové, kteří se po jejich zádech hodlali vyšplhat k moci a především k penězům. O tomto problému psal ostatně ve svých pamětech již první viceprezident Spojených států Aaron Burr, autor dodnes platné ústavy USA, byť s různými dodatky.

O problému nabalování šibalů koneckonců ví své  i ODS. V době, kdy zcela ovládala politické dění u nás, se do jejich řad nacpali různí Dalíkové a další podvodníci, kteří se nazývali všelijak. Není proto nic překvapujícího, že se v době, kdy ČSSD stoupají preference, podobní šibalové vecpali i do řad sociální demokracie,

Scénář je velice jednoduchý. Člověk, který si chce pomocí politické strany, a je jedno které, pomoci k penězům, se domluví s větším množstvím lidí, ti na oko vstoupí do strany, založí se místní organizace. Musí v ní být tolik lidí, za které takový politický podnikatel platí i příspěvky, aby měli co nejvíce členů v okresních organizacích. Tam se totiž delegují členové podle počtu členů místní organizace. A tak se domluví tři čtyři šibalové, přemluví třeba všechny hasiče v obcích a stanou se nejsilnějšími místními organizacemi na okrese.

A pak už je to jednoduché, mají nejvíce svých lidí na okrese, nechají se zvolit do vedení a postupně se nechávají volit stále do vyšších funkcí až nakonec skončí na postech zaručujících parádní příjmy. Ať už ze státních zakázek nebo dotací, či nakonec skončí v senátu nebo sněmovně. A to je cíl těchto šibalů.

Ti poctiví členové, kteří do politiky vstoupili se snahou pomoci svému městu nebo obci, prostě už nemají šanci něco změnit. Jsou vždy přehlasováni. A tak se stalo, že v jedné malé obci bylo na šedesát členů ČSSD v místní organizaci. Podle stanov musela tato organizace organizovat členské schůze. Termín se musí zveřejnit. A tak se stalo, že na šedesát členů této místní organizace oznámilo, že se bude konat členská schůze. Uvedl se termín i místo konání. Poslanec Stanislav Huml chtěl poznat práci a názory této téměř nejsilnější místní organizace na okrese, jejichž zástupce – předsedu, díky množství nechal zvolit nejen do vedení okresu, ale i do nejvyššího orgánu strany a vydal se k tam. Nikdo tam však nebyl a nic se nekonalo.

A proto se začaly množit, od těch pracovitých a poctivých členů, stížnosti na nekalé praktiky podobných místních organizací. Měli totiž podezření, že tak velké množství členů je fiktivní a mnozí z nich ani nevědí, že jsou členy strany.

Z tohoto důvodu přistoupilo vedení ČSSD k povinné přeregistraci, protože na rozdíl od ODS nemá ve stanovách zakotvenu možnost zrušení podobných místních organizací. Je naprosto zřejmé, že ti, kdož chtějí opravdu pracovat, se přeregistrují, ti, kdož se nechali někým jenom napsat, nepřijedou.

Samozřejmě, že se potrefené husy ozvaly. Předseda MO ČSSD Tehov Roman Trmal mladší, člen OVV Praha východ s hlasem rozhodujícím a člen ÚVV ČSSD s hlasem rozhodujícím, napsal okresnímu výboru e-mail. Dostal se až ke mně. Pominu fakt, že byl plný gramatických chyb, i když člověk ve vedení nejsilnější současné politické strany ve státě, by měl znát pravopis, ale budiž.

Napsal: „Chtěl sem jenom oznámit, že se mi narodila dcera, a tím pádem končím. Nebudu pořád někoho přesvědčovat, že opravdu sem z masa a kostí a stranicky pracuji…

Ale hlásím dopředu, že ze Svojetic, Tehova ani Všestar nikdo nedorazí (na přeregistraci), jsme totiž kamarádi hasiči, kteří táhnou  za jeden provaz a je to stejně tak jako při hasičském útoku, jedno kolečko vypadne a přestane fungovat mašina.“

Upozorňuji, že přepis je doslovný, tedy i s chybami.

Takže se nejednalo o žádné rebely, jak se snaží přesvědčit pravicový tisk, ale o lidi, kteří se někam nechali napsat, možná opravdu jen z kamarádství, aby se někdo mohl šplhat do vyšších pater politiky a dostal se k prebendám. Je proto dobře, že se přistoupilo k přeregistraci členů, neboť podobné organizace buď rapidně oslabí nebo dokonce úplně zaniknou. A šibalové budou mít po ptákách.

Pokud chce být ČSSD opravdu stranou myslící na lidi, pokud chce opravdu změnit neblahou politiku současnosti v podání koalice, která nás vede zkratkou do Řecka či na Kypr, musí se podobných lidí zbavit. A jestli chce obhájit i ve volbách nynější preference, nic jiného jí nezbývá. Tím jsem si jist.

Vladimír Kapal

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.