Město očima nezávislého člověka

Pozvání do hodnotící komise

22.07.2013 11:27

Dne 19.7.2013 jsem obdržel e-mali od Milana Mareše z odboru územního rozvoje a památkové péče brandýské radnice. Jednalo se jak o odpověď na otázku ohledně obnovy zámecké kočárovny položené při jednání zastupitelstva, ale i jako reakci na mé články o tom, že při vypisování poptávkového řízení na veřejné zakázky malého rozsahu, radnice poptává firmy ze stávajícího neveřejného seznamu firem.

Milan Mareš mi napsal:

„Do rady města dávám materiál k vypsání soutěže na zateplení školky v Riegrově ulici. Aby byla zajištěna dostatečná objektivita, navrhl jsem Vás a Ing. Hajlekovou za zastupitele do pětičlenné hodnotící komise. Zadavatele zastupuje společnost Ratifico s.r.o. na základě Mandátní smlouvy z ledna tohoto roku.

Přeji hezký víkend.

Ing. Milan Mareš

Odbor ÚRPP Městského Úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Má odpověď:

Dobrý den.

Děkuji za podané informace ohledně obnovy zámecké kočárovny včetně přiloženého plánku.S tímto řešením jsem byl již podrobně seznámen stavbyvedoucím při osobní návštěvě staveniště a při podrobné prohlídce objektu. Můj dotaz při veřejném zasedání zastupitelstva směřoval spíše k tomu, zdali by nebylo pro městskou kasu výhodnější a především lacinější objekt za souhlasu památkářů zbourat a z původního zdiva – kamenů postavit objekt znovu. Starosta Přenosil mi tehdy odpověděl, že s tímto řešením zřejmě nebudou souhlasit památkáři, ale že se o průběhu prací bude ještě s památkáři jednat.

Z Vašeho mailu vyplývá, a já to předpokládal, že památkáři budou trvat na řešení tak, jak jste mi popsal. To znamená, že pod podlahou i nad stropem budou instalovány ocelové zpevňující pásy jak v podélné, tak i v příčné ose, aby se obvodové zdi zpevnily.

Výstavba nové boční zdi u zahrádky pizzerie, i řešení zpevnění svahu zámeckého příkopu, bylo pro mne novum a velice děkuji za informaci.

K zařazení do hodnotící komise.

Děkuji za Váš návrh a komise se rád zúčastním, pouze bych prosil o včasné informování, může být i elektronicky, o datu a hodině konání zasedání komise.

Zároveň podotýkám, že jsem ve všech mých článcích upozorňoval na fakt, že hodnotící komise musí vycházet z platného zákona o veřejných zakázkách, tudíž musí vybírat nejnižší nabídku. Práci komise včetně její kontroly, zda všechny zúčastněné firmy splnily beze zbytku podmínky zadání veřejné soutěže, jsem nikdy nezpochybňoval.

O co mi vždy šlo, a stále jde, je to, že bych poptávkové řízení z neveřejného seznamu firem raději viděl formou elektronického tržiště, tudíž naprosto otevřené všem firmám a nikoliv jen těm ze seznamu.

Rád se práce v hodnotící komisi zúčastním, neboť mne bude zajímat, zdali se v ní bude rozhodovat i o poptávaných firmách nebo zdali se bude pouze hodnotit dodržení podmínek zadávacího řízení a výše ceny.

Přeji hezké letní dny.

Vladimír Kapal

Zastupitel města, ČSSD

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.