Město očima nezávislého člověka

Prázdninové zasedání zastupitelstva

04.08.2013 15:41

e středu 7. srpna se bude v kapli brandýského zámku konat veřejné zasedání zastupitelstva. Hodina zahájení byla stanovena na 17 hodinu. Prázdninová zasedání zastupitelstva se konají jenom ve výjimečných případech, tehdy, kdy vzniká nebezpečí z prodlení. Na programu jednání tak budou pouze dva body, které pravděpodobně nesnesly prodlevu.

Bude se jednat o schválení uzavření smlouvy s Regionální radou soudržnosti Střední Čechy o poskytnutí dotace ve výši 20.000.000 Kč a schválení vyčlenění částky ve výši 28.667.194,52 Kč z rozpočtu města, která je nutná na spolufinancování projektu Rekonstrukce ulic Kralupská, Nádražní a Riegrova v Brandýse Nad Labem.

Druhým projednávaným bodem bude schválení zastupitelstvem zařazení domů čp. 1114 a 1115, na Sídlišti ve Staré Boleslavi do seznamu domů určených pro privatizaci bytového fondu.

Co se týká rekonstrukce zmiňovaných ulic, jedná se prakticky o jakási okruh počínající na Komenského náměstí, pokračuje přes Pražskou ulici, které se ovšem projekt netýká a pokračuje dále až k Brázdimské ulici.

ROP schválil dotaci ve výši 72,5 % způsobilých výdajů projektu, ovšem toto schválení se týkalo prakticky maximálně 20 milionů korun., a ty město má přislíbeny. Způsobilé výdaje na rekonstrukci budou činit 28.885.623,42 Kč, nezpůsobilé výdaje žadatele činí 9.888.702 Kč, takže celkové výdaje na rekonstrukci uvedených ulic by měly činit 58.774.325,42 Kč.

K bodu privatizace městských domů mám odlišné stanovisko od vedení města, na rozdíl od koalice se domnívám, že by se město nemělo zbavovat všech bytů, ale naopak by mělo byty podržet a vést je jako byty sociální. Měly by být určeny pro začínající mladé rodiny bez velkého finančního zázemí nebo pro lidi, kteří se ocitli v hmotné nouzi. V těchto sociálních bytech by mělo být zároveň stanoveno nikoliv tržní, ale sociálně únosné nájemné, jehož výše by se stanovovala podle skutečných dokázaných příjmů nájemce. Něco podobného již po celá léta funguje v Itálii.

Ve městě sociální byty nejen nejsou žádné, ale město na sociálně –bytovou situaci programově zcela rezignovalo, a to považuji za chybu. Domnívám se, že město, tedy jeho orgány, úřady a vedení, je tady pro lidi a nikoliv lidi jsou zde pro město a pouze jako zdroj příjmů. Z těchto důvodů pro další privatizace městských domů a bytů ruku nezvednu.   

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.