Město očima nezávislého člověka

Přehled čerpané vody z městských zdrojů a spotřeba kyslíku v ČOV

14.03.2013 11:43

Při schválení opětovného a každoročního zvýšení vodného a stočného koaličními zastupiteli, se jako jedna z příčin nutného zdražení uváděl i neustále klesající odběr vody domácnostmi a snižující se zásoby spodní vody v městských vrtech.

Druhou položkou, která zapříčinila zdražení vodného a stočného, byla dle rady města a celé koalice, nárůst ceny kyslíku potřebného při úpravě odpadních vod a kalů v ČOV. Na posledním veřejném zasedání zastupitelů opozice, a já tento požadavek zastupitelky Hajlekové rozšířil o požadavek rozeslání písemné zprávy všem zastupitelům, se vodné a stočné opět zvýšilo.

Požadovaný materiál byl zastupitelům zaslán Ladislavem Antončíkem až nyní. Tady je.

Množství čerpané vody z vlastních zdrojů města za období let 2004 až 2012.

Motorlet: rok 2004 – 257.571 lt, 2005 – 250.736 lt, 2006 – 248.022 lt, 2007 – 229.494 lt, 2008 – 225.011 lt, 2009 – 220.471 lt, 2010 – 213.674 lt, 2011 – 213.105 lz a za rok 2012 bylo vyčerpáno z vrtů Motorlet 203.746 lt vody.

Praporce: rok 2004 – 563.801 lt, 2005 – 555.544 lt, 2006 – 551.742 lt, 2007 – 540.237 lt,

2008 – 539.906 lt, 2009 – 539,686 lt, 2010 – 539.174 lt, 2011 – 528.078 lt a za rok 2012 bylo z vrtů Praporec vyčerpáno 527.598 lt vody.

V materiálu Ladislava Antoníčka se uvádí, že snižování odběru vody z vlastních zdrojů, tedy z vrtů Motorlet a Praporce, je zapříčiněno stárnutím odběrných míst, to znamená vrtů.

V tomto materiálu není ani zmínky o tom, že v uvedených letech se odběr vody domácnostmi neustále snižoval, protože kvůli drahé vodě lidé stále více a více s vodou šetřili a tento trend pokračuje i dosud. Podle údajů českého statistického úřadu činila v roce 1990 spotřeba pitné vody na jednoho obyvatele státu v průměru 173 litrů za den a v roce 2012 už to bylo pouze 72 litrů na občana za den. Z údajů zcela jasně vyplývá, že se v ČR s vodou vehementně šetří. Tudíž ČR patří v Evropě ke státům, kde je spotřeba vody jedna z nejnižších.

Že by se za třiadvacet let lidé přestali mýt? Nikoliv, voda je u nás jedna z nejdražších v Evropě, a proto se s ní lidé snaží co nejvíce šetřit. Tak to prostě je.

Další záležitostí ohledně snižování množství čerpané vody v městských vrtech nebyla vůbec v materiálu zmíněna. V prostoru bývalé lesní školky, v katastru obce Otradovice, byla otevřena, přes odpor lidí, pískovna. A právě z těchto míst proudí na území Staré Boleslavi spodní voda, tedy i na Praporce. Těžba písku se od původních záměrů značně liší, takže nyní se tam těží až do hloubky, kam dosáhnou hlubinné bagry. Tok spodních vod byl tudíž narušen, i když hydrologové tvrdí, že nikoliv. Ovšem, tyto hydrology si platila těžařská firma. Lidé ve Staré Boleslavi to mají jistě ještě v paměti. Jakmile se těžba písku dostala pod úroveň spodních vod, klesla jim hladina vody ve studních o více nežli jeden metr. Mnohým lidem  studna vyschnula úplně a nezvratně. Tak kdo měl pravdu? Hydrologové v žoldu těžařů nebo lidé, kteří o vodu přišli?

Dalším aspektem vedoucím ke zdražení  vodného a stočného byl, dle rady města, nárůst ceny za kyslík, který je třeba do provozu ČOV. V tomto případě se jednalo o naprosto pravdivé informace.

V roce 2012 byla cena za kg kyslíku 2,40 Kč. Celková roční  spotřeba, dle uvedeného materiálu, činila 301.500 kg kyslíku v celkové ceně 723.600 Kč. Cena kyslíku se tak podílela na stočném za 1 m3 částkou 0.63 Kč.

V roce 2013 bude cena kyslíku za 1 kg 3,36 Kč. Vychází-li Antončík z předpokladu, že spotřeba kyslíku bude letos stejná jako vloni, tedy 301.500 kg, celková cena za kyslík bude činit 1.013.040 Kč. Cena kyslíku se na ceně stočného za 1 m3 bude tudíž podílet částkou 0,88 Kč.

Jestliže uvážíme, že správce vodovodů a kanalizace Stavokomplet, má ze smlouvy zajištěn příjem 9 % z celkově vybrané částky, nepočítaje další peníze se samozřejmým ziskem za práce při opravách řadů či haváriích nebo i z plánovaných rekonstrukcí či výměn starých komponentů, aby se cena vodného a stočného, pro již tak dost finančně odíraných lidí, nemusela zvyšovat, musela by si firma své zisky poněkud ponížit. A to  se ani jí, ale ani vedení města nechtělo, neboť by město dostávalo méně peněz.

Takže, aby ani firma, ale ani město o peníze nepřišlo, hodí se to jednoduše na krk daňovým poplatníkům. Ti totiž vodu i kanalizaci potřebují, a tak platit prostě musejí.

A nakonec, a to je také jeden z aspektů rozpočtu města, se za peníze daňových poplatníků nakoupí například zbytečná Houštka.   

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.