Město očima nezávislého člověka

Přehlídka farizejů

29.09.2014 11:23

Od roku 2003 se koná katolickou církví obnovená Svatováclavská pouť do Staré Boleslavi. Kromě věřících, katolíků a představitelů města, byly vidět i osobnosti, které s křesťanskými zásadami a morálkou, po tisíciletí zapsanou do desatera, nemají vůbec nic společného. V neděli, 28. září se tato akce konala opět.

Podle posledních známých výzkumů historiků, archeologů a antropologů se změnilo i datum úmrtí knížete svatého Václava. Dnes je téměř s jistotou známo, že vražda, nikoliv však bratrovražda, se opravdu stala 28. září. Jenom rok se změnil, namísto původního roku 929 se nyní vědci přiklánějí k roku 935. Navíc byla lebka českého knížete podrobena důkladnému antropologickému zkoumání a výsledky vědeckých bádání zcela jasně oznamují, že se jedná o lebku muže kolem čtyřicátého roku věku. Tím pádem zcela jistě nemůže jít, v případě zosnování vraždy knížete Václava, o bratrovraždu, neboť matka Boleslavova, Drahomíra, by musela počít Václava již v sedmém roce věku. Tak to tvrdí vědci. S největší pravděpodobností se jedná o druhou ženu otce knížete Václava, matku Boleslava, takže se nejednalo o přímou rodinnou linii. Ale to dnes již není podstatné.

Podstatné je to, že o smrti knížete Václava existují první písemné záznamy až téměř sto let po této události. Žádný písemný doklad vrstevníka, natož pak přímého účastníka vraždy, neexistuje. Zato je známo, že v době návštěvy knížete Václava na hradě Boleslava, se jednalo o hrad hraniční, tudíž Václavovo knížectví se nacházelo pouze v okolí Vyšehradu, tedy Prahy. Dalším hraničním hradem byl například Mělník, Levý Hradec a další hradiště v přibližně stejném okruhu kolem Prahy. Teprve nástupem Boleslava na knížecí stolec, a po dobu jeho více než třicetileté vlády, záznamy tvrdí, že vládl třicet sedm let, se český stát, tehdy knížectví, rozrostlo na přibližně stejné území, jaké nyní zabírá náš stát. Takže pouze katolickou snahou vyzdvihnout důležitost osobnosti, plně ve vleku tehdejší katolické církve, kterou tehdy představoval německý klérus, se stal svatý Václav patronem Země České. Skutečným zakladatelem však byl jeho nevlastní bratr Boleslav, který, dle záznamů, nebyl o nic méně horlivým křesťanem. Jenomže se, na rozdíl od Václava, zasloužil o několik porážek germánských kmenů a knížectví vymanil z německého vlivu.

Však také význam osoby svatého Václava uznávali i němečtí okupanti, když svým nejvěrnějším spojencům, českým kolaborantům, rozdávali Svatováclavskou orlici. A to je též prokazatelný fakt. Nicméně, mýtus byl vytvořen, trvá a stal se významným svátkem katolíků u nás. Nic proti nim, ať si věří každý tomu, čemu sám chce. Co je však, alespoň pro mne, navýsost urážející, že se této katolické, tudíž křesťanské slávy, zúčastňují osobnosti, jejichž přítomnost je výsměchem. Zatímco křesťané, katolíky nevyjímaje, hlásají pokoru, čistotu, lásku a mír, tyto osobnosti prosazují pravý opak.

Jak mohl být přítomen předseda TP 09 a člověk mnohonárodnostní, Karel Schwarzenberg, když byl osobně na Majdanu a nepokrytě prosazoval násilný puč, svržení řádně zvoleného prezidenta Ukrajiny a podporuje fašisty, Banderovce a vrahy, kteří nyní řádí v této těžce zkoušené zemi? Copak se vůbec nestyděl, on křesťan, za to, že podporuje útok vojsk NATO a USA, stejně jako vojsk vládnoucí fašistické junty proti lidem na východě Ukrajiny, kteří byli donuceni se zbraní v ruce hájit holé životy? Proč tento člověk, člen Bilderbergu a propagátor NWO (Nového světového řádu) uznal referendum o nezávislosti Kosova a totéž odmítá v případě Krymu a východní Ukrajiny? Není to proto, že se jedná o zájem právě této skupiny hodlající ovládnout svět a lidstvo regulovat na několik stovek milionů, některé z informací hovoří dokonce jen o půl miliardě lidí na celé zeměkouli. Není to náhodou proto, že jeho zbožštělé USA dostali zálusk na nerostné bohatství Ruska a Ukrajina je jenom vhodná záminka? Jak může křesťan Schwarzenberg podporovat snahy NATO a USA, za silné podpory EU vyvolat světovou válku? Může! Neboť jemu nejde o naši zem, ani o Evropu, ale ani o Ukrajinu, ta mu může být ukradená, jde mu, stejně jako pánům bankéřům, o ovládnutí světa. A Rusko je jim trnem v oku, nejen kvůli tomu, že se nehodlá podřídit diktátu bank, které již ožebračily velkou část světa, ale i proto, že nechce dát v plen své nerostné bohatství. To je Karel Schwarzenberg, který za působení ve funkci ministra zahraničí Českou republiku jenom poškozoval a navíc, tím, že nutil pracovníky tohoto ministerstva, aby ho museli oslovovat šlechtickým titulem kníže, porušoval stále platný zákon prezidenta T. G. Masaryka, který šlechtické tituly postavil mimo zákon. Tento zákon nikdy nebyl zrušen, ale to při známé inteligenci, tento pán možná ani neví.

Stejným výsměchem křesťanských slavností byla přítomnost dalšího člověka, zakladatele TOP 09, Miroslava Kalouska. Jak se slučuje jeho víra s jeho nadměrným pitím, používáním slov, která nejenže nepatři do sněmovny, ale ani do slovníku slušného člověka, natož pak do úst věřícího a praktikujícího katolíka? Jak se tento člověk může srovnat s křesťanskými zásadami, když člověka, který s jeho názory nesouhlasí a otevřeně mu sdělí do očí svůj názor, klidně udeří do tváře? Ve své bezbřehé nabubřelosti si tento největší hulvát naší politické historie, možná již od vzniku republiky, neuvědomuje, že kdyby se nejednalo o imunitou chráněného, bohužel, panáka, onen mladík by si s ním fyzicky velice lehce poradil. Jedním z bodů desatera je i Nepokradeš! Jak se s tím a s Bohem srovná Miroslav Kalousek? Pomodlí se, poprosí Boha o odpuštění hříchů a je vše v pořádku? Tohle si myslí tento člověk? Asi ano!

Z hlediska uvedených skutečností vyplývá jediné! Každý, kdo v jakýchkoliv volbách, na všech úrovních, tedy i v současných nadcházejících volbách komunálních, volí TOP 09, volí Bilderberg, NWO, vojenskou agresi NATO? EU a USA vůči nevinným lidem, jen pro finanční prospěch, volí válku. Neboť platí několik tisíciletí, že ten, kdo podporuje zločin, sám je zločincem. Každý volič by si právě tohle měl uvědomit, nežli vhodí svůj vyplněný lístek do urny.

Vladimír Kapal

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.