Město očima nezávislého člověka

Přenosil by hlasoval pro Kaufland

27.11.2012 14:31

Na pondělí 26. listopadu pozvalo vedení města zastupitele, zástupce vlastníků bytových domů a občanské sdružení pod vedením Vojty, které se otře postavilo proti výstavbě Kauflandu na jeho pozemcích pod nemocnicí, na brandýský zámek.

Jednalo se o seznámení s návrhem firmy Guinn Invest na směnu pozemků. Nabídla městu část svých pozemků pod nemocnicí výměnou za pozemky na Zápské, kde by chtěla postavit Obchodní centrum Kaufland. Proti této výstavbě však protestují nejen zahrádkáři, kteří tam mají třicet let zahrádky, byť na pozemcích města, ale i obyvatelé přilehlého činžáku a okolních domů.

Na toto jednání však město vůbec nepozvalo zástupce obyvatel bytového domu a zahrádkářů, kterých by se výstavba OC životně dotýkala. Na námitky některých zastupitelů, proč nebyli pozváni i oni, sdělila místostarostka Nováková, že to bylo zbytečné, neboť s nimi už bylo jednáno a jejich názory město zná. Nicméně se zástupci dotčených obyvatel přece jenom dostavili a bylo je slyšet.

V diskuzi zazněl požadavek občanů, ale i opozičních zastupitelů, aby město pozemky neměnilo, ale aby působilo na investora na změnu postoje a nabídlo mu směnu pozemků ve Staré Boleslavi, kde kromě Normy není žádný řetězec a tamní obyvatelé by Kaufland přivítali. Developer však nechce o výstavbě v Boleslavi ani slyšet.

Předseda občanského sdružení Vojta přečetl prohlášení, ve kterém děkoval městu, že vyslyšelo jejich přání a územní plán v oblasti bývalého zahradnictví nezměnilo, čímž tak zabránilo výstavbě OC. K výstavbě na Zápské pak občanské sdružení stanovisko nepřijalo, ale pokud by bylo osloveno občany ze Zápské, jejich nesouhlas se směnou pozemků by též podpořilo.

Developerská firma však nenabídla směnu celého jejich pozemku, ponechala si ve vlastnictví  3.600 m2 pozemků v těsné blízkosti stávajícího OC Penny, což by mohlo znamenat, že zvažuje o pohlcení Penny a ve spojitosti s pozemky, které si ponechali, pak eventuelní výstavbu menšího OC.

Vzhledem k tomu, že na jednání nebyli zástupci developera přítomni, jedná se však pouze o spekulaci, ale umístění jejich pozemků pod nemocnicí, mimo navrhovanou směnu, této spekulaci nahrává.

V diskuzi se proti směně pozemků ostře postavili zástupci a zastupitelé ČSSD Huml a Kapal, stejně jako zastupitelka Ivana Čierná – Peterová (SNK) a Kváča (SZ). K tomuto názoru, tedy proti směně pozemků, se připojila i zastupitelka Elsnerová (KSČM).

V dalším průběhu setkání, kterého se za vedení města zúčastnil starosta Ondřej Přenosil (ODS) a místostarostka Nina Nováková (TOP 09), stejně jako radní Josef Dašek (nezařazený), který ovšem nepromluvil, položil jeden z přítomných oběma zástupcům vedení města otázku, jak by hlasovali oni.

Starosta Přenosil prohlásil, že zatím ještě není rozhodnut, takže neví, místostarostka Nováková prohlásila, že pro směnu pozemků není a s tímto názorem seznámí i své stranické kolegy v zastupitelstvu. Poté vystoupil další z přítomných, který se zeptal starosty Přenosila, jak by o směně pozemků hlasoval nikoliv jako starosta, ale jako prostý občan. Přenosil prohlásil, že jako občan by hlasoval pro směnu pozemků, protože cítí potřebu zajistit pro budoucnost lukrativní pozemky uprostřed města. Tímto postojem tak fakticky posvětil výstavbu Kauflandu na Zápské a obětoval své spoluobčany, a to ty, kteří by přišli o zahrádky, ale i ty z bytového domu, kteří by byli nuceni bydlet na parkovišti.

V diskuzi vystoupila i předsedkyně OS Mělnická Martínková, která uvedla, že pokud by byla umožněna Kauflandu výstavba OC na Zápské, přišla by Stará Boleslav na desetiletí o šanci, že by se i v této, tak často opomíjené části města, postavil další obchod nějakého řetězce a obyvatelé Boleslavi by tak opět byli odkázáni pouze na nevyhovující Normu.

Z celého jednání vyplynulo, že přítomní obyvatelé města byli proti směně pozemků a výstavbě OC Kaufland, ale rozhodující slovo budou mít až zastupitelé, kteří o této směně budou muset hlasovat. Kdy se hlasování o směně pozemků bude konat není zřejmé, na příštím zasedání zastupitelů tato směna na programu není.

A můj dojem? Pokud by rada města neměla zájem na vybudování Kauflandu v Brandýse, kde je již řetězců více než dost, jednoduše by investorovi sdělila, že o směnu pozemků nemá zájem a záležitost by byla vyřešena. Mám takový dojem, že za směnou pozemků je cosi víc, sice nevím zatím co, ale jak se říká, něco mi na této směně smrdí.

A další věc. Developer si chce ponechat poměrně velkou část pozemků vedle Penny. Co když je to tak, že pokud by směny pozemků dosáhl a Kaufland by na Zápské vznikl, nemuselo by být ani vyloučeno, že by Kaufland později pohltil Penny, odkoupil by ho a na svých přilehlých pozemcích by pak postavil další OC. A město, respektive Brandýs, by tak měl rázem Kauflandy dva, proč jinak by si developer ponechával pozemky hned vedle Penny?

Jsem moc a moc zvědav, jak bude hlasování v zastupitelstvu, až na něj dojde řada, probíhat. Zdali opravdu TOP 09 dodrží všemi hlasy svůj volební program a splní to, co na jednání s veřejností slíbila místostarostka Nováková, tedy že bude proti směně, či zda na svůj slib lidem zapomene a TOP 09 bude pro směnu hlasovat.

Předpokládám totiž, dle jednání na zámku, že ODS bude hlasovat pro směnu. V této chvíli disponuje pěti hlasy a jeden zastupitel, Martin Vokurka, z ODS vystoupil, nicméně většinou hlasuje s ODS. Takže by bylo pro směnu šest hlasů. Předpokládám, že oba nezařazení radní, tedy Dašek a Procházka by byli též pro, to už je osm hlasů. Takže rozhodující slovo při hlasování budou mít čtyři zastupitelé z TOP 09, ale i nevyzpytatelný Javůrek (nezařazený) a Bíma (ČSSD). Doufám však, že ti rozumní zastupitelé se přece jenom postaví za zájmy svých voličů a občanů města a směna neprojde. Uvidíme. 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.