Město očima nezávislého člověka

Přesouvají se další peníze

07.01.2013 11:31

Rada města projednala další přesuny peněz z různých kapitol rozpočtu v rámci rozpočtového provizória. Toto provizórium je naprosto standardním řešením, neboť město bude mít povědomí o tom, kolik dostane od státu peněz až v průběhu prvních měsíců nového roku. Děje se to naprosto pravidelně.

V rámci tohoto provizória se budou přesunovat některé položky, které bude muset schválit zastupitelstvo na příštím veřejném zasedání, jiné položky přesunuje rada města v rámci svých kompetencí. Bude se projednávat dotace kraje na podporu výsadby melioračních a zpevňujících dřevin podle znění lesního zákona nebo nákup tonerů pro potřeby radnice. Tuto položku stačí odsouhlasit rada města, jedná se o nákupy, které byly uskutečněny v loňském prosinci.

Další dotace by měla směřovat od MPSV v oblasti ochrany dětí a budou se projednávat i dary městu na odvoz směsného odpadu. V tomto případě však město platí firmě AV C.Z. každoročně ohromné částky, takže budu zvědav, o jaké dary se jedná. Zápis z jednání rady je blíže nespecifikuje.

Bude projednána i dotace na provoz hasičů, zde problémy nečekám, protože se jedná o peníze na provoz všech hasičských sborů ve městě a jejich činnost je velice záslužná. Budou však projednávány i částky převedené v rámci OÚRPP na opravy budov radnice, konkrétně by se mělo jednat o nákup materiálu a u tohoto bodu se budu velmi zajímat o to, co a proč bylo nakoupeno a za kolik. Ani o tom se zápis z jednání rady města více nerozepisoval.

Zvyšovaly se a převáděly i finanční prostředky na odbor kultury. Tyto částky však byly příjmem města, neboť se jednalo o příjmy z reklam. Zato se budou opět, už poněkolikáté, převádět částky v rámci skutečných nákladů na obnovu brandýského náměstí a budu velice zvědav kam až se náklady nakonec vyšplhaly. A budu o tom samozřejmě veřejnost informovat okamžitě po zasedání zastupitelstva.

Stejně tak jako převody prostředků na pokrytí skutečných nákladů na realizaci oprav chodníků a komunikací. Ani ty nebyly v zápisu uvedeny. Stejně tak jako u hasičů, kde se mimo nákladů na provoz hasičských sborů, převáděly částky na nákup materiálu. A zajímavé bude také zjištění, jaký bude poměr částek na brandýské a boleslavské hasiče.

Zastupitelé by měli schvalovat další převod finančních prostředků na pokrytí nutných výdajů na rozšíření TC ( nevím, co tato zkratka představuje) a především na pořízení softwaru k parkovacímu systému města. U této položky budu opět mimořádně pozorný.

V závěru zápisu o převodu finančních prostředků se uvádělo,že budou projednány a sečteny, na základě účetních standardů, opravy na budovách Městského úřadu a přeúčtovány na investice do budov a zařízení.

Zastupitelé se tak na příštím veřejném zasedání, jehož datum konání ještě nebylo oznámeno, určitě nudit nebudou.  

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.