Město očima nezávislého člověka

Preventivní prohlídky odhalily pochybení, nezveřejnila se

24.01.2014 15:14

Požární preventista Štefan Mackovič zaslal starostovi města písemnou „Zprávu preventisty požární ochrany města“ o výsledcích požárních preventivních prohlídek.

Jednalo se o zápis kontrol během roku 2013 a pouze o objekty v majetku města. Zápis z jednání rady města dne 15. 1. 2014 uvádí, že zjištěné závady a nedostatky jsou odstraňovány v dohodnutých termínech v průběhu letošního roku.

Ve zprávě, která je nedílnou součástí originálu zápisu, tudíž opět nikoliv veřejnou, ale určenou pouze několika radním, se uvádějí i konkrétní závady a nedostatky u konkrétních objektů města, které město provozuje či pronajímá a nedostatky tudíž jdou na vrub města. A protože město je dnes jenom rada města, tyto nedostatky, závady a pochybení, jdou na vrub rady města. Možná i proto výsledky preventivní požární ochrany nebyly zveřejněny, stejně jako informace, zdali se jednalo jenom o drobnosti nebo závady, které by mohly městský majetek ohrožovat požárem.

Zkrátka, opět se zde projevila snaha rady města o utajení všeho, co jde, ale především toho, co by ukazovalo na nedostatky v její práci. A opět mi nezbývá nic jiného, nežli opakovat, že tato rada města občany neskutečně pohrdá.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.