Město očima nezávislého člověka

Přijďte se podívat na mimořádné zasedání zastupitelstva

21.06.2011 14:14

Jak se dalo po volbách očekávat, ve vládní městské koalici to začalo vřít. Jedno jednání stíhá druhé, mnohdy do pozdních nočních hodin. O čem se jak koaliční partneři, tak opozice dohadují, se zatím tutlá, oficiálně se na veřejnost nedostalo téměř nic. Těchto jednání se samozřejmě účastním i já, ale věren své tradici, že své sliby držím nejen o Vánocích, ale neustále, nemám právo o jednáních poskytovat žádné informace, byť jsem o možnosti zveřejnění žádal. Marně, souhlas jsem nedostal, a tak musím svůj slib plnit i nadále. Lze však předpokládat, že mimořádné zasedání zastupitelstva nebylo svoláno jenom o uvedených bodech, které jsem zveřejňoval na itoku, ale že se bude jednat i o daleko závažnějších bodech. Na tomto zasedání budu zastupitelstvo informovat, mimo jiné, i o mých šetřeních ohledně zveřejňování činnosti různých komisí a opětovně zastupitelstvo požádám o možnost přístupu do těchto komisí, byť jen prostřednictvím předsedů, abych obdržel informace o jejich činnosti a mohl je zveřejňovat. I to je totiž veřejná kontrola práce nejen komisí samotných, ale především rady města a jejím přístupům k usnesení komisí. Uvidíme, jak se k mé žádosti postaví jak vedení města, tak i zastupitelé. O jejich rozhodnutí budu samozřejmě informovat veřejnost buď na itoku nebo, nebude-li to tam zveřejněno, zde na Brandýských novinách, jediném naprosto necenzurovaném médii ve městě. Zároveň upozorňuji čtenáře, že i já se na mých novinách musím držet tiskového zákona a všechny příspěvky, které by sem chtěli čtenáři zasílat, budou zveřejněny, pokud nebudou v rozporu se zákonem. Příspěvky lze zasílat na mou e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví. Mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva se bude konat ve středu 29. června od sedmnácti hodin v Klášterní vinárně ve Staré Boleslavi, tak se přijďte podívat, bude možná veselo. 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.