Město očima nezávislého člověka

Přijetí dotace se potvrdí smlouvou

16.05.2014 09:04

Město v loňském roce, usnesením rady města, rozhodlo o akci "Realizace úspor energie - MŠ Riegrova v Brandýse." Jednalo se o kompletní zateplení všech budov školky včetně výměn oken za plastová. Zároveň město požádalo na tuto akci o dotaci a dne 25. 4. 2014 obdrželo rozhodnutí o poskytnutí požadované dotace a zároveň návrh smlouvy o poskytnutí podpory na tuto akci.

Smlouva musí být podepsána starostou města, po projednání orgány města, což se stalo. Tuto dotaci totiž zastupitelstvo přijalo na veřejném zasedání dne 19. 6. 2013. Nyní je připraven text smlouvy a smlouva musí být podepsána do data 30. 5. 2014. Dotace, v celkové výši 3.824.556 Kč, je rozčleněna do dvou částí. Ta první, ve výši 212.475 Kč přišla ze Státního fondu životního prostředí ČR, a ta druhá, ve výši 3.612.081 Kč pochází z Fondu soudržnosti EU.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.