Město očima nezávislého člověka

Příjmy a výdaje na nakládání s odpady

15.01.2013 17:42

Na jednom z minulých veřejných zasedání zastupitelstva chtěla opozice vyvolat audit nejen za platby na zimní údržbu, ale i na úhrady za komunální odpad. V obou těchto případech se opozici zdály ceny příliš vysoké. A v obou případech byla opozice neúspěšná. Koalice většinou dvanácti hlasů tyto audity odmítla. Důvodem odmítání byly údajně vysoké ceny za audity.

Pravda je však asi někde jinde. Jestliže má město zbytečných sto tisíc korun ročně za naprosto zbytečné členství ve skupině měst a obcí s názvem Zdravé město, sto tisíc za jeden audit, tedy dvě stě tisíc korun za oba audity, by v rozpočtu mohlo najít. Stačilo by z této skupiny měst odejít a za dva roky by bylo město na svých penězích.

S největší pravděpodobností se jednalo o naprosto něco jiného, koalice a především rada města neměla a nemá zájem na tom,, aby opozice a tím pádem i veřejnost měla možnost dozvědět se pravdu. Naštěstí se opozici podařilo prosadit úkol, aby jim byly zaslány podrobné podklady financování těchto dvou záležitostí.

To, co vedoucí referent oddělení zastupitelům poslal, je však čirým a nefalšovaným výsměchem. Roční celková čísla příjmů i výdajů si totiž zastupitelé mohou přečíst v rozpočtech města. Chtěli něco jiného, a to podrobný rozpis. Ten však nedostali.

Posuďte sami, co vedoucí referent Ladislav Antončík zastupitelům zaslal.

Výdaje

Rok 2008: Celková částka 14.339 tisíc korun, z toho výdaje na komunální odpad směsný 8.739 tisíc korun a výdaje na sběrné dvory 3.368 tisíc korun, tříděný odpad 1.962 tisíc korun.

 

Rok 2009: Celková částka 15.223 tisíc korun, z toho odpad směsný 8.945 tisíc korun, tříděný odpad 1.766 tisíc korun a sběrné dvory 4.511 tisíc korun.

 

Rok 2010: Celková částka 16.311 korun, z toho odpad směsný 9.233 tisíc korun, tříděný sběr 1.093 tisíc korun a sběrné dvory 5.150 tisíc korun.

 

Rok 2011: Celková částka 17.095 tisíc korun, z toho směsný odpad 9.807 tisíc korun, tříděný odpad 1.930 tisíc korun a sběrné dvory 5.358 tisíc korun.

 

Příjmy

Rok 2008: celkový příjem 8.109 tisíc korun, z toho poplatky hrazené občany 6.939 korun a dotace na tříděný sběr 1.117 tisíc korun.

 

Rok 2009: Celkový příjem 8.273 tisíc korun, z toho poplatky hrazené občany 6.985 tisíc korun a dotace na tříděný odpad 1.288 tisíc korun.

 

Rok 2010: Celkový příjem 8.115 tisíc korun, z toho poplatky hrazené občany 6.885 tisíc korun a dotace na tříděný odpad 1.230 tisíc korun.

 

Rok 2011: Celkový příjem 8.610 tisíc korun, z toho poplatky hrazené občany 6.675 tisíc korun a dotace na tříděný odpad 1.735 korun.

 

Z uvedeného seznamu vyplývá několik velmi zajímavých faktů. Od roku 2008 do konce roku 2011, protože rok 2012 nebyl dosud spočítán, se díky neustálé výstavbě zvyšoval počet občanů města, kteří mají povinnost platit poplatky za popelnice. A přitom bylo v roce 2008, kdy nás bylo ve městě o dost méně, bylo od občanů vybráno 6.939 tisíc korun, ale v roce 2011 jenom 6.875 tisíc korun, tedy méně. Dle městské vyhlášky vycházející ze zákona musejí poplatky za popelnice hradit naprosto všichni občané mající trvalý pobyt ve městě, a to včetně čerstvě narozených dětí. Jak je tedy možné, že se při neustálém zvyšování počtu obyvatel ve městě, vybírá stále méně?  Znamená to, že obyvatel města ubývá? Nikoliv, opak je pravdou! Jak je tedy možné, že se vybírá méně? Znamená to snad, že někteří lidé za popelnice neplatí? A pokud platí, což předpokládám, kam se poděly peníze z nárůstu obyvatel?

Jak zimní údržbu města, psal jsem o ní nedávno, tak i nakládání s odpady, pro  město vykonává jedna firma AVE CZ. A nyní  velice zajímavý fakt. Počátkem devadesátých let se privatizoval Technické služby města, tedy rozpočtová městská organizace. Za poměrně podivných okolností ji koupil právě Ladislav Antončík a firma pak nesla název Teslan. Rozložme si tento název TEchnickéSLužbyANtončík. Je to jasné?

Po několika letech Antončík Teslan prodal nadnárodní, rakousko – německé, firmě AVE CZ, ale zároveň řadu let působil ve vedoucí funkci této firmy na skládce komunálního odpadu v Benátkách nad Jizerou. Pak z firmy odešel, a kam? No přece na Městský úřad. Má samozřejmě ve své mateřské firmě plno známých, a to je  též neoddiskutovatelný fakt. Ale zároveň má na radnici na starosti právě oblasti, ve kterých jeho bývalá firma působí. Zajímavé, že?

A stejně tak je velice zajímavé, že se příjmy města snižují. Neumím si to racionálně vysvětlit, když obyvatel přibývá.

A poslední velice zajímavý fakt, mnoho o fungování radnice za této současné koalice vypovídající. Bývalé vedoucí Odboru životního prostředí Kateřině Vaculové končila smlouva na dobu určitou. Jen připomínám, že byla opravdu vystudovanou odbornicí na zeleň. A vypsalo se výběrové řízení. Jednou z podmínek bylo vysokoškolské vzdělání v oboru nebo deset let práce ve vedoucí pozici v tomto oboru.

A kdože toto výběrové řízení vyhrál? Podotýkám, že o něm hlasovala rada města. Samozřejmě Antončík. I když nikdy v této oblasti nepracoval ani není vysokoškolsky vzdělaný v tomto oboru. Zvedla se vlna odporu, jak mezi veřejností, tak mezi zastupiteli. A jak to dopadlo? Přesně v intencích práce této podařené koalice, pravdou je, že v té době v ní nebyla TOP 09, takže se to stalo především zásluhou ODS.

Výběrové řízení bylo zrušeno, ale byl také zrušen celý odbor i funkce vedoucího. Zato bylo zřízeno oddělení životního prostředí. A kdopak byl postaven do čela tohoto oddělení? No přece Ladislav Antončík!  Vlk se nažral a koza zůstala celá. Antočík byl tam, kde si ho vedení města přálo. A opozice se mohla jít klouzat, neboť o zařazování lidí do různých odborů a na různé pozice nemá co mluvit, je to plně v kompetenci tajemnice Městského úřadu.

Můžeme se tedy divit, že při vyúčtování, které bylo jenom povrchní, něco nehraje? Nikde jsme se nedozvěděli, kolik vlastně je poplatníků, tedy jejich přesný počet, za co se platí při tříděném odpadu a za co se platí miliony za sběrné  dvory.

Na příštím zasedání zastupitelstva budu chtít elektronicky poslat veškeré faktury včetně rozsahu provedených prací. Nemohu si pomoci, ale něco mi zde stále smrdí. A tyto peníze platíme my všichni, měli by se o to začít zajímat i občané, mají na to právo.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.