Město očima nezávislého člověka

Připomenutí – kdo o vás rozhoduje

14.12.2012 15:40

Od komunálních voleb již uběhly více než dva roky. Za tu dobu se ve městě politické rozdělení změnilo od od základu z původně dohodnuté koalice. Po volbách se vytvořila koalice ODS, SNK, ČSSD, měla tudíž dvanáct mandátů. Do funkce starosty byl opět zvolen Ondřej Přenosil (ODS), místostarostu mu dělal, stejně jako v minulém volebním období, Milan Vávra (ODS), dalšího místostarostu pak Bohumil Javůrek (ČSSD) a třetí, neuvolněnou místostarostku Ivana Čierná Peterová (SNK).

Po kauze serverovna, kdy se proplatily faktury v mnohem vyšší částce než byly provedeny práce a problém řešily právníci, byl donucen na svou funkci rezignovat Milan Vávra a koalice se rozpadla. Po obrovské frašce v roce 2011, kdy se zasedání zastupitelstva změnilo v noční maratón, se vytvořila koalice nová.

Tehdy se naplnily představy zastupitele za TOP 09 Jiřího Nekvasila, který prohlašoval, že nešel do komunální politiky, aby byl v opozici, ale šel do ní proto, aby získal funkci a podílel se na vedení města. Jeho touha se vyplnila, byl jmenován do funkce místostarosty, stejně jako jeho stranická kolegyně Nina Nováková, která se dostala taktéž do této funkce, byť neuvolněné, aby nemusela opustit místo zástupkyně ředitelky brandýského gymnázia. Vznikla totiž koalice dříve nesmiřitelných rivalů ODS a TOP 09. A opět se ukázalo, že volební programy, politické deklarace a stanoviska, byly jenom omáčkou pro občany. TOP 09 šlo od samotného počátku o moc a funkce.

Vznikl však problém s radou města, protože z ní vypadla jak odvolaná místostarostka Čierná Peterová, tak Bohumil Javůrek, taktéž bývalý místostarosta. A tak se do rady, k zástupcům ODS a TOP 09 najmenovali dva zastupitelé, kteří se svým původním uskupením zpronevěřili, Dašek a Procházka. A hlasují, jak jinak, vždy nebo téměř vždy, s koalicí.

Takže si zopakujme, kdo je v zastupitelstvu. ODS má šest mandátů. Ondřej Přenosil – starosta, Eva Štíbrová – radní, Ivana Osuská – bezpartijní, ale stoprocentně loajální, Milan Vávra – odstoupivší místostarosta, nyní řadový zastupitel, Miroslav Emr – radní a předseda Finančního výboru a Martin Vokurka – vystoupivší z ODS, ale opět stoprocentně loajální ke své bývalé mateřské straně.

TOP 09 má čtyři mandáty. Nina Nováková – neuvolněná místostarostka, ovšem i tak pobírající mzdové náhrady převyšující plat průměrného českého občana, Jiří Nekvasil – místostarosta, Miroslav Písačka – bývalý několikanásobný místostarosta, ovšem pokaždé za jinou stranu, nyní řadový zastupitel a Eva Moravcová – řadová zastupitelka.

V radě města je i Daniel Procházka (SNK), ale nyní bez mandátu vlastního uskupení, které je v opozici a Josef Dašek (ČSSD), který však je nyní bezpartijní a v radě města působí též sám za sebe bez mandátu vlastní strany, kdy mu bylo, na jeho vlastní žádost, ukončení členství.

Tito lidé jsou těmi, kdož rozhodují o osudu města a lidí v něm. Mnohdy proti vůli lidí, ale i to je politika.

A nyní opozice. Především ČSSD. Poslanec sněmovny Parlamentu ČR Stanislav Huml, Vladimír Kapal, Pavel Bíma. Tito lidé jsou opravdu v opozici. V koalici není Bohumil Javůrek, dříve ČSSD, ale ze strany vystoupil, takže je nyní nezařazený. Někdy hlasuje v souladu s opozicí, jindy podporuje koalici, takže je nevyzpytatelný.

SNK tvořili nezávislí kandidáti. Po kolaboraci s koalicí Daniela Procházky, zbyli jen dva zastupitelé, kteří jsou v tvrdé opozici, především odvolaná místostarostka Ivana Čierná Peterová a Tomáš Benda.

KSČM má v zastupitelstvu stálé dvě zástupkyně, které zde působí po řadu let, v případě Idy Elsnerové se jedná o jedinou zastupitelku, která ve funkci působí od prvních svobodných voleb v roce 1990 nepřetržitě. Druhou je Zdeňka Hajleková – předsedkyně Kontrolního výboru a tuto funkci plní opravdu dobře. O těchto dvou zastupitelkách nelze říci, že se jedná o opozici. Ve valné většině hlasování totiž podporují koalici a jenom výjimečně se přidají na stranu opozice.

Posledním členem zastupitelstva v tomto výčtu je zástupce Strany zelených, ovšem jde o nezávislého kandidátka, Petra Kváču. Ani on není stoprocentní opozicí, neboť hlasuje v mnoha případech, a to i při naprosto nesmyslných návrzích, pro koalici.

Z tohoto výčtu je zřejmé, proč si může místostarosta Nekvasil dovolit při výtkách opozice kvůli opatřením jdoucím proti lidem prohlásit, ať opozice získá jedenáct zastupitelů, a pak si nepopulární a protilidová opatření, může zrušit. Změna na radnici k lepšímu, je za těchto okolností, naprosto vyloučená. A tak si budeme muset počkat až do nových komunálních voleb, kdy budou opět rozdány karty a bude záležet jen a pouze na občanech města – voličích.

S naprostou určitostí však už nyní lze předvídat, že na městské politické scéně se objeví nové subjekty. Podle mého názoru to zcela určitě bude nějaké uskupení či strana, kde bude figurovat Bohumil Javůrek, stejně tak současný radní Josef Dašek, protože nevěřím jeho tvrzení, že již kandidovat nechce, byť zřejmě jinde, nežli právě Javůrek.

Nevylučuji ani vznik dalších nových sdružení, za prvé to bude zcela určitě uskupení kolem Ivany Čierné Peterové a Tomáše Bendy. Předpokládám dále, že do voleb půjde samostatně i občanské sdružení Jiřího Vojty a s předpokladem, hraničícím s jistotou, můžeme počítat i s nějakým uskupením v režii podnikatele Sůvy, který se již v minulých volbách do politického kvasu výrazně z pozadí zapojil, aby přes jím dosazené zastupitele mohl chod města ovlivňovat.

Každopádně budou příští komunální volby jistě velice zajímavé a pro občany – voliče složité, neboť rozumný člověk dvakrát na rozpálenou plotnu nesahá. Zda to bude platit i o příštích volbách uvidíme za necelé dva roky. Ale lidé by měli sledovat, kdo, jak a čím ovlivňuje jejich životy ve městě. A neměli by zapomínat! 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.