Město očima nezávislého člověka

Připravuje se vyhláška o zdražení popelnic

26.11.2012 15:19

Dne 1.7.2012 nabyla účinnosti novela zákona č. 565/1990 Sb. o nakládání s komunálním odpadem. Rada města tuto novelu zařadila do nové Obecně platné vyhlášky, jejíž návrh projednala na svém zasedání.

Tato novela přináší zásadní změny, které se opět negativně, ostatně jako každý nový zákon či novela, kterou připravila tato vládnoucí koalice ve státě, projeví na kapse občana. Dle této novely se totiž opět zvýšila horní hranice pro občana za rok na úhradu svozu popelnic a jeho likvidací.

Nyní lze sečíst, stejně tak jako dříve, základní sazbu pro občana, která činí 250 Kč na osobu a rok se sazbou stanovenou v maximální výši zákonem a posvěcenou usnesením zastupitelstva. V letošním roce byla maximálně možná výše úhrady za popelnici a občana za rok ve výši

500 Kč, od příštího roku se tato částka zvýší na maximálně 750 Kč na občana a rok.

Zároveň tato novela přináší několik zásadních změn, především byl rozšířen okruh poplatníků. Jedná se o to, že by měli platit za popelnice i lidé, kteří bydlí u příbuzných či známých a jsou přitom trvale hlášeni na jiné adrese. I ti by měli hradit svoz popelnic. Zároveň ale vyhláška stanovuje povinnost hradit popelnici i tam, kde je občan trvale hlášen, a tak by měl, například člověk, který jezdí pravidelně, třeba na víkendy, ke známým, přátelům či příbuzným, hradit svoz popelnic i zde, neboť po dobu jejich přítomnosti produkuje komunální odpad.

Správně by ale takovýto občan neměl platit v místě trvalého bydliště za dobu, kdy se tam nezdržuje a tudíž odpad neprodukuje, ale to novela neřeší. Opět se jedná o jediné, dostat z lidí co nejvíce peněz.

Novela dále zákonem přikazuje povinnost hradit za popelnice i zákonným zástupcům, například rodičům za děti, nyní jsou za toto hrazení odpovědní ze zákona. A to není všechno, tato novela opět umožňuje vyšší míru špiclování obyvatel městy a obcemi, neboť jim umožňuje nahlížet a využívat informace ze základního registru obyvatel a získávat údaje z informačního systému o hlášení pobytu cizinců, ale i z evidence obyvatel.

Tato novela umožňuje nutit občany platit nejen za trvalé přihlášení v obci, ale i za pobyt v obci, byť tam není trvale hlášen, což se týká nejen cizinců, ale například i chatařů či chalupářů.

Tato novela opět přispívá k dalším nemravnostem páchaným vládnoucím establishmentem na občanech republiky. Je docela možné, že obce budou vymáhat placení za popelnice i za návštěvy u lidí, kde nejsou trvale hlášeni, ale nedokáži si představit, jak by to mohly obce kontrolovat.

Cenu za svoz popelnic bude muset odsouhlasit zastupitelstvo. I když jsou v republice města, která svým občanům, kteří pečlivě komunální odpad třídí, hradí veškeré náklady na svoz popelnic, takže lidé je mají zdarma, například Teplice či Děčín a Ústí nad Labem, u nás toto vůbec nehrozí. Jak nám prokázala letitá praxe, výše poplatků za popelnice se pro občany města od příštího roku opět navýší. Na jakou částku tu bude, to stanoví, na návrh rady města, zastupitelstvo.

V době, kdy má stále více lidí velké finanční starosti, především osaměle žijící důchodci, rodiny s malými dětmi či matky – samoživitelky, bude opětovné zvýšení ceny za svoz popelnic dalším průvanem do jejich již dost hubených peněženek.

A to se předpokládá, dle vládního návrhu a na doporučení EU, aby ceny za nakládání, svoz a likvidaci komunálního odpadu dosáhly výše 2.000 Kč za osobu a rok. Toto doporučení je však rozloženo do několika let, takže se nám budou ceny za popelnice každoročně zvyšovat, a to bez ohledu na to, jak často jednotlivý občan popelnici zaplní a nechá odvézt. Již nyní, především důchodci, nechávají popelnice odvážet méně nežli jednou za měsíc, dříve ji totiž při své maximálně omezené spotřebě, dané výší jejich příjmů, stejně nenaplní.

Čekají nás tak samé „radosti“, neboť porostou i ceny za energie, vodné, stočné, nájmy, ale i daně z nemovitostí, a přitom nejlepší ministr financí a jeho kašpárek premiér, na léta zamezili valorizaci důchodů. Z čeho to vše důchodci poplatí nevím, asi budou muset přestat topit, pít a jíst.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.