Město očima nezávislého člověka

Připravují se rekonstrukce dalších ulic

04.04.2012 16:35

Rada města rozhodla o vypsání poptávkového řízení na zhotovitele projektové a zadávací dokumentace na rekonstrukci vybraných místních komunikací, zařazených do druhé etapy výstavby komunikací včetně veškerých inženýrských sítí.

Jedná se, dle zápisu z jednání rady města, celkem o osmnáct místních komunikací, jejichž seznam nebyl v oficiálním materiálu města uveden. Rada města zároveň rozhodla, že vedoucí Odboru územního rozvoje a památkové péče (OÚRP) Havlíček obešle k podání nabídek odsouhlaseným firmám, uvedených v seznamu firem. Tento seznam je však, dle zápisu z jednání rady města též neveřejný, což je naprosto nepochopitelné.

Rada města zároveň stanovila i hodnotící komisi, která bude nabídky vyhodnocovat. Komise bude pracovat ve složení: Jiří Nekvasil, Pavel Havlíček, Jiří Polák a náhradníky byli ustanoveni Milan Mareš, Ladislav Antončík a Libuše Fojtíková.

Termín zasedání komise byl stanoven na den 10.dubna.

Je záhadou, proč jak seznam ulic uvažovaných pro rekonstrukci, tak i seznam firem, které budou obeslány, nebyl veřejný a nebyl uveden v oficiálních materiálech rady města. Jedná se přece o obyvatele města, kteří v uvažovaných ulicích žijí a rekonstrukce bude pro ně znamenat na čas omezenou možnost jejich užívání, a pokud by seznam ulic byl veřejný a mohl být publikován, mohli by se lidé z těchto ulic na omezení provozu připravit.

Stejným problémem je i neveřejný seznam firem, které budou obeslány. Pokud si ještě někdo pamatuje volební programy jednotlivých stran, tak obě strany „vládnoucí“ koalice, tedy ODS i TOP 09, měly ve svém programu bod „otevřenost radnice směrem k občanům“.

Pokud oba seznamy, tedy jak komunikací – ulic, tak i firem nebyly zveřejněny, stejně jako přibližný termín započetí oprav ulic,obě strany se tím na občanech dopustily nedodržování svých volebních programů.

V materiálech nebyla ani uvedena částka, kterou bude město muset na rekonstrukci osmnácti ulic vynaložit, ne každý z občanů města má k dispozici podrobný písemný rozpočet města včetně komentářů, takže se o výši investice občan opět neví nic.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.