Město očima nezávislého člověka

Příští rok by se popelnice zdražovat neměly

08.06.2013 10:54

Město musí mít ze zákona platnou vyhlášku o úhradě svozu, skládkování, likvidaci a nakládání s komunálním odpadem. Zákon též stanoví maximální výši ročního poplatku v pevné části celkových poplatků. Tentýž zákona přikazuje hradit poplatky za svoz odpadků každému občanu města včetně právě narozených dětí.

Zákon číslo 565/1990 Sb. v § 10 b. odst. 4, písmeno b) uvádí, že částka, kterou zastupitelstvo stanoví ve výši naposledy známých (jedná se tedy o dobu schvalování vyhlášky) nákladů obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za předchozí kalendářní rok. Zákon zároveň stanovuje, že výše rozúčtované pohyblivé složky nesmí přesáhnout zákonný limit 750 Kč za osobu a rok.

Jenomže celková částka úhrady se skládá jednak z pevné, stanovené částky a dále i z pohyblivé, to  tedy znamená, že celková částka pro občany může být i vyšší nežli oněch

750 Kč za občana a rok.

Vzhledem k proměnlivosti nákladů na komunální odpad je proto nutné každý rok tuto městskou vyhlášku novelizovat nebo přijmout zcela novou. Po provedení propočtu lze druhou část poplatků navýšit, ta první je část je stanovena pevně, jak již bylo uvedeno. Toto eventuelní navýšení je v kompetenci rady města, která částku stanoví a je pak na zastupitelstvu, zdali ji většinou odhlasuje. Pokud by zastupitelstvo navýšení neodhlasovalo, je platná částka z předešlého roku a rada města se rozhodnutím zastupitelstva musí řídit.

Finanční odbor radnice projednal a posoudil výši stávajících poplatků za svoz popelnic a doporučil radě města poplatky nezvyšovat a ponechat je i na příští rok v letošní výši, tedy

660 Kč na osobu a rok. Rada města doporučení finančního odboru akceptovala a doporučuje zastupitelstvu na veřejném zasedání schválit novelizaci městské vyhlášky se stejnou cenou, jaká platí pro letošní rok. Znamenalo by to, že se občanům v příštím roce poplatky za svoz popelnic zvyšovat nebudou.

Aby tento návrh byl platný, musí jej zastupitelstvo schválit minimálně dvanácti hlasy zastupitelů. Vzhledem k tomu, že v republice přibývá obcí  a měst, která díky pečlivému třídění komunálního odpadu získávají více finančních prostředků, mohou veškeré poplatky za svoz popelnic lidem odpustit a lidé tak mají popelnice zcela zdarma, neočekává se, že by zastupitelstvo návrh rady města odmítlo a poplatky pro lidi zvýšilo.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.