Město očima nezávislého člověka

Příští týden se budu podrobně zabývat privatizací domů v sídlišti Na kloboučku

23.11.2013 10:23

Nájemníci bytů v sídlišti Na kloboučku ve Staré Boleslavi nesouhlasili s výší cen za byty v domech na tomto sídlišti při privatizaci. Dle zásad II. privatizace městského bytového fondu byly ceny bytů stanoveny na 55 % odhadní ceny bytů.

A právě zde vznikl problém. Před několika lety totiž město, za dotace Státního fondu rozvoje bydlení, nechalo na těchto domech postavit půdní vestavby, některé z těchto bytů byly docela luxusní, mezonetové. Při stanovení ceny za dům, ze které se poté stanoví ceny jednotlivých bytů, vycházel znalec z mnohem vyšší celkové ceny za dům nežli v případě, například panelových domů. Tím se i cena bytů zvedla.

Vzhledem k faktu, že dle smlouvy se Státním fondem rozvoje bydlení, nelze po řadu let tyto půdní nástavby ani privatizovat ani prodávat, privatizovaly se pouze byty původní, z padesátých let. I přes fakt, že mnohé byty byly zbaveny možnosti vytápění lokálním způsobem, protože díky nástavbám přišly o komíny, nebo i to, že sklepní prostory byly přiděleny pouze nájemníkům bytů z nástaveb, byla cena, dle nájemníků, nesmyslně vysoká.

Proto se obrátili se žádostí na zastupitele, aby se privatizací domů Na Kloboučku znovu zabývali. Tyto žádosti zastupitelé do dnešního dne neobdrželi. Zato se radnice obrátila na ministerstvo vnitra, aby posoudilo, zdali lze cenu bytů změnit oproti schváleným Zásadám II, které schválilo již minulé zastupitelstvo.

Podrobnou zprávu o celém případě přinesou Brandýské noviny po neděli.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.