Město očima nezávislého člověka

PRO KOHO PRACUJÍ

23.10.2011 17:07

Volební zákon nám dává možnost vyjádřit svou spokojenost či nespokojenost s prací našich zastupitelů – členů zastupitelstva MÚ.  Ale to vždy až po čtyřech letech jejich funkčního období. Ty mnohdy stačí k tomu , učinit nevratné kroky.

Strany a sdružení je střídají po skončení volebního období, některé ještě nechávají. Jsou i zastupitelky, které jejich strana nikdy nevystřídala. Nejsou unaveny a strana asi ani lepší nemá. Minulý režim nám občanům dával možnost, při získání potřebného množství podpisů odvolat špatně pracujícího poslance i v průběhu volebního období. Škoda, že tato možnost byla pouze teoretická neboť k provedení takové akce nikdo nenašel odvahu.Dnes ani strana, která daného zastupitele na kandidátku umístila, nemá prakticky možnost jej odvolat i když neplní program, který jeho strana voličům předložila a tím se zavázala k jeho prosazování.

Po letech sledování činnosti zastupitelů a starostů se zdá, že po svém zvolení většina těchto lidí nabývá přesvědčení, že jsou  těmi pomazanými, kteří se nemusí svých voličů otázat co je jejich přání. Následně pak hledat cesty k naplnění přání svých voličů. Zdá se, že zásadní chybou je nepochopení své funkce ve vztahu k občanovi. Konkrétně v otázce jaké má být naše město. To do velké míry je dáno územním plánem (ÚP). Ten mimo jiné stanovuje jak velké město svou zástavbou a tím i počtem obyvatel bude. Kde má být jaká zástavba, kde zeleň, kde průmyslová zóna a další.Odpověď by byla zřejmě takováto. ÚP město předkládá občanům k připomínkování takže každý občan má právo se k němu vyjádřit. Přiznejme, že ne každý tomuto ÚP detailně rozumí. Nemělo by město (zastupitelé) před zadání zpracování ÚP nejdříve v tisku svým spoluobčanům stručně a srozumitelně vysvětlit zásady ÚP.Vysvětlit jim co další rozšiřování města přinese. Na příklad hustší dopravu, zvýšenou potřebu likvidace odpadů včetně ČOV, zvýšenou cenu za vodné, nutnost zajistit školky případně rozšíření školy a jiné. Potom vyhlásit referendum se základní otázkou – občané, JAK VELKÉ MĚSTO CHCETE-.Dnes máme cca 16500 obyvatel, chcete větší? O kolik,  o  1000, 1500, 3000? 

Po získání odpovědi na tuto zásadní otázku dát zadání zpracovateli ÚP. Nevycházet z přesvědčení, že jsem zastupitel, mám právo rozhodnout (ale jen podle své představy – nebo zájmu).Kdo má většinou zájem na úpravě ÚP. Jsou to developeři, kteří zde zakoupili pozemky a potřebují zde vydělat a zase odejít. Pro prosazení zájmu stačí demokratická většina členů zastupitelstva, to je 11 zastupitelů. Co to je proti většině obyvatel? Již jsme zažili na 4x předkládanou změnu ÚP aby člen rodiny vydělal. Jen k sobě získat dalších 10 zastupitelů. Přidají se ze zájmu nebo ze zájmu? Myslím, že před důležitým rozhodnutím by mělo město pořádat referendum Možná by se ani nekoupil dům, lépe troska na náměstí v Brandýse jehož uvedení do odpovídajícího stavu bude stát odhadem dalších 70 milionů korun. Zastupitelé, dejte nahlédnout občanům, na vlastní nebezpečí, do této trosky.Asi by občané věděli jak lépe použít ty desítky milionů vydaných za nákup a následnou rekonstrukci..

Třeba jako základ pro výstavbu společenského domu, který město ostudně nemá.

Co vy občané – nechcete spolurozhodovat v zásadních rozhodnutích?

Co vy zastupitelé – nechcete znát přání svých spoluobčanů?

F. Úvaha

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.