Město očima nezávislého člověka

Pro letošní rok je rozpočet schodkový

14.03.2014 11:45

Na jednání rady města dne 5. 3. Byl projednán návrh rozpočtu měwsta pro rok 2014, který předložil finanční odbor.

V příjmové části rozpočtu je uvedena částka 359.186.000 Kč, zatímco ve výdajové části rozpočtu je uvedena částka 438.869.000 Kč. Rozpočet je tudíž schodkový a rozdíl činí 79.683.000 Kč. Podle finančního odboru a rady města by měl schodek hrazen z finančních prostředků minulých let dle §4, odst.5, písmeno a) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

V letech minulých se rozpočet dotoval výnosy z prodeje městského majetku, například bytů, jenomže nyní již pomalu není co prodávat a město bude mít s naplněním vyrovnaného rozpočtu stále větší problémy. Zatím do dnešního dne (14.3.) nemám podrobný rozpočet k dispozici, ale již nyní mohu prohlásit, že pro tak vysokoschodkový rozpočet ruku nezvednu.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.