Město očima nezávislého člověka

Pro rozpočet ruku nezvednu

24.03.2013 11:31

Zítra se bude na veřejném zasedání zastupitelstva projednávat rozpočet města na rok 2013.

 O jednotlivých bodech rozpočtu, které nejsou zcela jasné nebo dokonce podivné, budu podrobně informovat až na základě diskuze jednotlivých zastupitelů před samotným schvalováním rozpočtu, tedy až po jednání zastupitelů.

Jedno však vím už dnes, po prostudování materiálů nejen k rozpočtu na letošní rok, ale i po prostudování závěrečného účtu města za rok  minulý, pro tento rozpočet já osobně ruku nezvednu.

Důvodů mám několik. Opět se v rozpočtu explicitně neobjevila řada příjmů, ale i výdajů. Již vloni jsem interpeloval starostu Přenosila tím, že jsem nikde v rozpočtu města neobjevil podrobný příjem města za těžbu písku na Probošťáku. Bylo mi řečeno, že tato položka je započítána v kapitole pronájmy města. Nechápal jsem to, vždyť se o pronájem nejedná, proto jsem si vyžádal za posledních deset let příjmy od těžařské firmy.

Tato položka se však ani letos neobjevila, opět je zřejmě ukrytá pod něčím jiným. Při každém schvalování rozpočtu jsem upozorňoval na nejasné platby firmám zajišťujících městu komunální služby, které jsou uváděny jako paušály. Ty se objevují i letos a v paušálech se tak mohou objevit služby, které sice město platí, ale nikdy nebyly provedeny nebo jsou prováděny za veliké peníze jen minimálně. Týká se to především firmy AVE cz, ale i dalších.

Nejvíc mne však iritují platby, milionové platby, za nákup IT služeb. Podle informace, kterou jsem získal od jednoho „ajťáka“ rada města této problematice vůbec nerozumí a odborníci jí mohou nakukat cokoliv a město platí jak mourovaté.

Když jsem v roce 1990 poprvé působil v zastupitelstvu města, rušily se tehdy všechny paušální platby s tím, že v nastupujícím kapitalizmu se musí platit pouze za vyspecifikované a hlavně odvedené služby a nikoliv paušálem. Ten byl tehdy označen jako přežitek socializmu. A ejhle, dvacet tři let po změně režimu se rozpočet města jen hemží různými nepřehlednými paušály a zastupitel z pouhého předloženého rozpočtu není schopen zjistit, zda se v rozpočtu někde neukrývá tunel.

Jsem přesvědčen, že ano. A právě v oněch paušálech. Tak například, již před časem jsem zde na těchto stránkách uváděl, že po dokončení výstavby sídla v ulici 17. listopadu – vedle dálnice - a po dokončení několika desítek rodinných domů v ostatních částech města, se v materiálech odboru, který vede – nevede Ladislav Antončík, objevil nárůst počtu popelnic o více než tisícovku. Až po interpelaci komise životního prostředí a veřejného pořádku se najednou, jakoby z ničeho nic, nárůst počtu popelnic rapidně snížil. Prý došlo k chybě. Ale cena se tím nijak nesnížila.

Pokud by v tomto státě, tudíž i v našem městě, působili opravdoví hospodáři a poctiví správci cizího majetku, protože město nepatří ani vedení města, ani radě města, ale ani zastupitelstvu, nýbrž všem občanům města, musely by z rozpočtu zmizet všechny paušály a úhrady by se děly pouze na základě odvedené a pečlivě zdokumentované, prověřené a skutečně odvedené práce.

Příklad. Firma by městu poskytla fakturu za strojové čištění města, kde by byly uvedeny skutečně odjeté kilometry včetně názvů ulic, dnů a času, kdy se tam úklid prováděl. Veřejnost, ale i zastupitelé, by tak měli naprostý přehled, kdy, kde a v kolik hodin se v té které ulici čistící stroj objevil. Paušálem se platí, ale nikdo neví, kde a kdy se čistilo, a to i přesto, že harmonogram čištění je uveden na městských stránkách. Naprosto totéž platí i o zimní údržbě městských komunikací.

Je mnoho dalších a dalších položek, o kterých zastupitelé sice hlasují, ale nevědí o nich vůbec nic. Aby mohli rozhodovat skutečně odpovědně, museli by trávit většinu pracovní doby v roce na radnici a nahlížet do všech smluv a je jich, jak říkají Slováci, něúrekom.

Každý opravdu zodpovědný zastupitel by takto nepřehledně sestavené rozpočty nemohl odsouhlasit. A to je přesně můj případ. Nevím, jak se k rozpočtu postaví ostatní opoziční zastupitelé, ale já budu hlasovat, z uvedených důvodů, proti němu. 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.