Město očima nezávislého člověka

Pro zachování průchodu na Ostrůvek musí město koupit pozemky

12.06.2013 13:52

Po celá desetiletí se používá obyvatelstvem průchod pro pěší z ulice V Zahradách na Ostrůvek. A po celá desetiletí lidé chodili po soukromém pozemku. Z důvodů zachování průchodu na Ostrůvek a zároveň pro narovnání právních vztahů k veřejně používaným pozemkům nyní město vede jednání o nákupu pozemků od soukromých vlastníků.

Pozemek má celkovou výměru 175 m2, ale město by chtělo odkoupit jenom část z něj. Přibližně jen 50 m2. Cena byla stanovena na 500 Kč/m2. Protože však šíře plánovaného přístupu přes tento pozemek na Ostrůvek není dostatečná, přibližně jenom jeden metr, zahájilo město jednání i s vlastníkem vedlejšího pozemku o výměře 896 m2.

Vlastníkem je Český rybářský svaz, MO Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Zástupce rybářů souhlasí s možností odprodeje části tohoto pozemku, a to o výměře cca 22,8 m2 opět za 500 Kč/m2 za účelem vybudování přístupového chodníku na Ostrůvek v šíři přibližně 3 metry.

Aby byla realizace odkoupení části pozemku možná, zavázalo se město, že zde na své náklady provede jednak veřejný přístupový chodník a zároveň na své náklady rybářům vybuduje základy, podezdívku oplocení včetně drátěného plotu podél jejich pozemku.

Celková cena za pozemky jak od rybářů, tak i od soukromých vlastníků druhého pozemku činí 36.400 Kč. Cenu za stavební práce u pozemku rybářů zápis z jednání rady města neuvádí, ani to, zdali bude město zároveň hradit i materiál včetně drátěného plotu.

O nákupu pozemků bude muset rozhodnout zastupitelstvo a očekávám, že při jednání o tomto nákupu budou padat otázky i o ceně uvedené stavby. Faktem ovšem zůstává, že průchod pro pěší na Ostrůvek zachován být musí a stejně tak je potřebné narovnat právní vztahy u pozemků využívaných veřejností.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.