Město očima nezávislého člověka

Proběhla již dvě jednání s předsedy komisí, jména však dosud nejsou známa

14.01.2015 12:22

Do dnešního dne nejsou známa jména členů komisí rady města, o jejichž seznamu včetně všech jejich předsedů Brandýské noviny již informovaly. Důvodem zpoždění konečných jmenných seznamů členů všech komisí, je žádost kulturní komise, která předložila radě města další kandidáty.

Rada města se touto situací zabývala dne 7. 1. 2015 na svém prvním letošním zasedání a konstatovala, že kulturní komise předložila radě města další kandidáty po termínu a nebyl ani reflektován způsob navržení kandidátů. Z tohoto důvodu umožnila rada města doplnění základního návrhu na jmenování členů jednotlivých komisí o jednoho, a to u komise s počtem členů menším než devět, anebo až o dva členy dle vlastního zvážení u komisí s více členy, a to za následujících podmínek:

  1. Základní návrh byl složen z oficiálních nominantů dle seznamu, který předsedové komisí obdrželi.
  2. V případě navržení změny základního návrhu předsedou, tento uvede s příslušným odůvodněním, kterého z oficiálních nominantů chce nahradit, opět s příslušným odůvodněním, kým doporučuje oficiálního nominanta nahradit.

Důvodem tohoto postupu, uvedla rada města, je zvýšení prestiže předsedy komise.

První schůzka předsedů komisí s vedením města se konala ve středu 7. 1. a další schůzka pak v pondělí 12. 1. O výsledcích jednání předsedů komisí s vedením města, ale ani o členech jednotlivých komisí rady města, zatím informace Brandýské noviny nemají k dispozici. Budou se však touto záležitostí i nadále zabývat, a pokud budou sdělena jména členů jednotlivých komisí, bude samozřejmě veřejnost okamžitě informována.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.