Město očima nezávislého člověka

Proběhne veřejná prezentace nového územního plánu

13.11.2013 14:56

Vedení města uspořádá pro veřejnost neformální prezentaci územního plánu ve stavu, v jakém se jeho příprava právě nachází. Nebude se v žádném případě veřejně projednávat územní plán, tak daleko ještě není, jedná se o pouhou informaci pro občany města.

Tato prezentace samozřejmě skýtá možnost občanům, aby o územním plánu s jeho tvůrci diskutovali včetně všech témat, které občany trápí v souvislosti právě s novým územním plánem. Tato setkání budou dvě, jedno se bude konat v brandýském zámku, v jeho kapli, a to dne 18. listopadu od 17 hodin a dne 25. listopadu od 17,30 v tělocvičně Základní školy ve Staré Boleslavi.

Podle současného stavu přípravy a tvorby nového územního plánu vzniklo několik nejasností. Například, zastupitelé na pracovním jednání, při kterém byli s návrhem územního plánu seznámeni, doporučili tvůrcům, aby v oblasti Praporců, ve Staré Boleslavi, přesně od silnice vedoucí od maltovny směrem k ulici Vestecké až k hranicím soukromého pozemku u bývalé sportovní střelnice, bylo označeno území jako určené pro zástavbu.

Zastupitelé zároveň doporučili, aby v regulačním plánu města pro toto území bylo vyznačeno, že se jedná o řídkou zástavbu s ponecháním větších zelených ploch, protože se jedná o vodárenské pásmo. Tedy, aby se zde nemohly domy nastavět těsně vedle sebe na malých parcelách, ale aby se zde zachoval spíše lesní ráz výstavby.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o pracovní zasedání zastupitelů, ze zákona se na něm nesmělo přijímat žádné usnesení, ale pouze doporučení. Jenomže při jednání s nadřízeným orgánem – krajem, kdosi z úředníků kraji navrhl, aby toto území, v rozporu s přáním většiny zastupitelů, bylo vyznačeno, jako nezastavitelné. Kraj to vyznačil a zatím to vypadá, že se v této oblasti stavět nebude moci.

Vzhledem k situaci, která vyplynula po odkoupení části lesa a bývalé sportovní střelnice soukromým majitelem, který dělá lidem bydlícím v této lokalitě nebo těm, kteří zde mají parcely, ze života peklo, naskýtá se otázka, zdali ono jednání úředníka na kraji nebylo podníceno právě jím. Jisté to není, samozřejmě, ale vzhledem k tomu, že majitel pozemku hodlá právě na místě bývalé střelnice vystavět a prodat sedm vil, je možné, že pro budoucí movité majitele těchto vil nechce, aby bylo pole zastavěné, a tak v tomto ohledu činil nějaké kroky.

Krajský úřad, přesněji řečeno oddělení životního prostředí, nechce sdělit jméno onoho brandýského úředníka, který při jednání na kraji uvedl, že město v této lokalitě stavět nechce, a proto se v novém územním plánu zatím toto území objevuje jako nezastavitelné. A i o tom by měli lidé ze Staré Boleslavi přijít diskutovat.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.