Město očima nezávislého člověka

Problém školy Palachova z druhé strany

24.01.2014 15:11

Po zveřejnění materiálu zaslaného ředitelem ZŠ a MŠ Palachova Jaroslavem Kindlem se mi telefonicky ozval Ivan Černý, člen školské rady. A jeho pohled na problémy, se kterými se potýká již delší dobu celá škola, je naprosto odlišný od pohledu ředitele školy. V rámci objektivity zpravodajství v BN jeho názory zveřejňuji též.

„Nevím, kde ředitel školy vzal informaci, že hlasování ve školské radě, které jsem členem, dopadlo 3:2. Byl jsem u toho a hlasování bylo 5:0 pro jeho odvolání. Stejně tak nevím, pokud nemá k dispozici zápis z tohoto jednání, kde vzal podklady pro své tvrzení,“ říkal dne 24. 1. po ránu doktor Černý.

Pak pokračoval: „Před oním hlasováním jsme si dělali ve škole anketu a většina učitelek a učitelů byla pro odvolání ředitele školy, vždyť i sedm učitelek, které před začátkem tohoto školního roku ze školy odešly, odešly právě kvůli němu. Zápisy z jednání školské rady by mělo mít město, konkrétně rada města, domnívám se, že by si je tam mohl ředitel školy vyzvednout. A co se týče dopisu radě města, že zaměstnanci školy a školky stojí za ředitelem, tak se jedná o technické zaměstnance a pokud mám informace správné, tak kantoři tento dopis nepodepisovali. Stejné je tomu i u rodičů žáků školy, ne všichni jsou s prací a vedení školy ředitelem Kindlem spokojeni, jen vám asi nenapsali.“

Ze zákona o obcích vyplývá, že rada města u zařízení, jejichž je město zřizovatelem, jmenuje a odvolává ředitele rada města, to je známý fakt. Nejinak je tomu i u ředitelů škol. Ivan Černý se vyjádřil i k tomuto problému: „Schizofrenní stav trvá na škole už více než půl roku. Za tu dobu školská rada informovala o dění ve škole několikrát, ale nemá pravomoci učinit rozhodnutí sama, pouze může tlumočit své stanovisko jako doporučení radě města podobně, jako tomu je u komisí. Nechápu, naprosto nechápu, proč rada města již dávno nerozhodla. Buď má jednoznačně ředitele školy ve funkci potvrdit, nebo jej odvolat a byl by klid, ale oznámit školské radě, jak to udělala místostarostka Nováková, aby si pořádek udělala školská rada sama, je nesmyslné. Školská rada na to nemá pravomoci. V tomto případě se opět ukázalo, jak nefunkční je tato rada města,“ sdělil člen školské rady, který na své členství nerezignoval.

Takže, v rámci objektivity, co se týče informace, že jsou i nespokojení rodiče dětí, které do této školy chodí, mám i pro ně stejnou žádost. Napište své názory přímo vedení města či radě města, abyste pomohli ji rozhýbat a tuto záležitost řešit. Své názory můžete poslat i na mou adresu a i vaše názory budou v rámci objektivity zveřejněny.

Vladimír Kapal

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.