Město očima nezávislého člověka

Proč jsem nepodpořil rozpočet města

29.03.2012 09:11

Město bude letos hospodařit s bezmála půl miliardou korun. Na první pohled se zdá, že je to ohromná kupa peněz, ale musíme si uvědomit, že téměř 80 % z těchto peněz tvoří tak zvané mandatorní výdaje, tedy výdaje, které jsou povinné. Patří tam všechny sociální dávky a dávky uznané zákony. S tím zbytkem pak město může nakládat podle svého uvážení.

A tady je kámen úrazu. Nesouhlasil jsem při projednávání a schvalování rozpočtu města s ohromnou částkou na výstavbu serverovny a nákupem vybavení, celková částka přesáhla 14 milionů korun. Nejsem odborníkem přes počítače a nedokáži fundovaně rozhodnout, zda je cena přiměřená nebo přemrštěná.

Proto jsem byl všemi deseti pro návrh kolegy Humla, aby se výstavba a pořízení vybavení serverovny nechalo ohodnotit nezávislým auditem. A výsledek? Osm opozičních zastupitelů bylo pro tento návrh, dva samostatní radní se zdrželi a deset koaličních zastupitelů, tedy šest z ODS a čtyři z TOP 09 bylo proti auditu. Nevypovídá to něčem?

Nelíbilo se nám, a teď mám na mysli nejtvrdší jádro opozice, kromě mne, ještě Stanislav Huml a Ivana Peterová – Čierná, také hospodaření s veřejným osvětlením, do něj tečou ohromné miliony, například do paušální údržby veřejného osvětlení se nacpe šest a půl milionu korun, a to nezávisí na tom, co firma provede či nikoliv, jak řekl Ladislav Antončík, je to paušál ať firma vymění za rok jednu žárovku nebo milion. 

Proto Standa Huml navrhl usnesení i o auditu na veřejné osvětlení. S naprosto stejným výsledkem. Osm hlasů pro audit, dva se zdrželi a deset hlasů proti. Byli to ti stejní lidé, jako při prvním hlasování.

Třetí návrh na nezávislý audit padl v otázkách komunálních služeb. Ty nás všechny stojí přes 48 milionů korun, přičemž jenom náklady na zimní údržbu silnic ve městě stojí 4 miliony korun. Když by existovaly Technické služby města, jako tomu je například v nedalekém Kostelci, přišla by nejen zimní, ale i pravidelná údržba a čištění ulic daleko méně, neboť by se jednalo o rozpočtovou organizace, která nevytváří pro podnikatele zisk, jako tomu je u smluvní firmy AVE cz. A město by hodně ušetřilo.

Hlasování o tomto auditu dopadlo, světe div se, naprosto stejně. Osm hlasů pro, dva se zdrželi a deset bylo proti. Nevím, proč ODS a TOP 09 tak vehementně odmítnula audity, jestliže má město sto padesát tisíc pro protidrogovou organizaci z Nymburka Semiramis, jejíž činnost spočívá pouze v rozdávání zdarma injekčních stříkaček narkomanům a sem tam nějaký ten protidrogový plakátek, jestli má město každoročně sto tisíc příspěvek do organizace Zdravé město, která jenom radí jak by měla radnice komunikovat s občany, mohly by se najít i částky na nezávislé audity. Není zájem. Proč asi?

A jak tedy hlasovali zástupci občanů o rozpočtu? O penězích pro nás, pro lidi? Pro tento rozpočet hlasovalo z dvaceti přítomných zastupitelů sedmnáct. Tři byli proti, konkrétně Kapal, Huml, Peterová – Čierná. To bylo hlasování o celkovém rozpočtu.

Muselo se však hlasovat i o rozpočtovém opatření, tedy o nakládání s penězi od počátku roku do dne schválení rozpočtu. Stejný výsledek. 17 pro, nikdo se nezdržel, tři proti.

Další hlasování bylo o přijetí dotací a jejich nakládání. Tam nebylo pochyb. Dotace se musejí dát tam, kam byly určeny. Hlasování bylo jednoznačné – všech dvacet přítomných zastupitelů bylo pro.

Posledním hlasováním, spojeným s přijetím rozpočtu, bylo o hospodaření firmy TOMMI, která spravuje městské byty, i když už téměř žádné nejsou. Devatenáct hlasů bylo pro rozpočet firmy, nikdo proti a já jsem se hlasování zdržel, neboť nesouhlasím, stejně jako odbor majetku města, s dalším prodejem, teď už posledních městských bytů.

A jedna perlička nakonec. Při diskuzi s občany se kdosi ptal, jméno neznám, bohužel, kdy dojde na výstavbu kanalizace, vody a především povrchu dalších ulic ve Staré Boleslavi v místech, kde se lidé, pokud prší, brodí blátem. A místostarosta Jiří Nekvasil s humorem sobě vlastním prohlásil, že letos to rozhodně nebude, ale že může zodpovědně slíbit, že do konce století se lidé určitě dočkají.

Inu, i takové vedení města má Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.