Město očima nezávislého člověka

Proč jsem odešla z komise životního prostředí a veřejného pořádku.

02.10.2013 10:43

V minulém volebním období jsem začala pracovat v komisi životního prostředí. Práce mě velice bavila, protože mimo jiné byla členkou tehdejší komise paní Ing.Vaculová, v té době vedoucí oddělení životního prostředí, pod které spadalo i odpadové hospodářství.

Ing.Vaculová měla bohaté zkušenosti v této oblasti, pracovala se skutečným zápalem a nás, členy komise, informovala o všem zásadním, důležitém a zajímavém, co se v této oblasti týkalo našeho města.

Po komunálních volbách v roce 2010 ale přišla změna. Ing.Vaculová se stala asi nepotřebnou a její práce byla rozdělena mezi Ing.Karbanovou pro oblast životního prostředí a pana Antončíka na odpadové hospodářství.

V současné době jsem byla také členkou komise ŽP. Je pravda, že díky Ing.Karbanové, která je též členkou komise, jsme o životním prostředí byli pravidelně informováni. Bohužel totéž se ale nedá říct o odpadovém hospodářství.

Již v loňském roce se začaly připravovat zadávací podmínky pro veřejnou zakázku velkého rozsahu na zabezpečení odpadového hospodářství a komunálních služeb za cca 280 mil. V komisi jsme předpokládali a domnívám se, že zcela právem, že nám budou tyto materiály předloženy, abychom se k nim mohli vyjádřit, protože komise jsou poradními orgány rady města. Omyl, ani náhodou. Naše komise s těmito materiály seznámena nebyla, a to i přesto, že jsme o ně žádali.

Pokud si RM ustanoví komisi a pak ji ignoruje, nemá cenu se v takové komisi dál angažovat. Proto

jsem se na jejím posledním jednání dne 30.9.2013 rozhodla, že rezignuji na místo člena této komise. A nebyla jsem sama. Ze stejného důvodu rezignovali ještě další dva členové.

Je pochopitelné, že komise jsou bez jakýchkoliv pravomocí. Ani jejich stanoviska a návrhy rada města nemusí akceptovat a dokonce se s nimi nemusí ani seznámit a zabývat. Ale u tak zásadní záležitosti, jakou jistě je zakázka za 280 mil., by jistě měla mít minimálně zájem o co nejvíc názorů.

To ale zřejmě vedení města nechce, a když k tomu přidáme i fakt, že veřejně na zasedání zastupitelstva v červnu 2013 vedení města odmítalo i zcela oprávněné a rozumné námitky opozičních zastupitelů k této dokumentaci, pak není v našem městě všechno v pořádku.

Dagmar Altmanová

 

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.