Město očima nezávislého člověka

Proč nemůže znát veřejnost nové členy školské rady?

03.03.2014 13:28

Odbor školství předložil radě města návrh na jmenování nových členů školských rad, kteří zastupují zřizovatele při základních školách zřizovaných městem. Poslední jmenování členů školských rad proběhlo v roce 2011 a bylo určeno, že funkční období bude tříleté. Ono období uplynulo dne 28. 2. 2014 a všem členům školských rad automaticky končí členství.

Dle platné legislativy stanovila rada města počet školské rady na šest. Třetinu každé školské rady jmenuje zřizovatel, tedy město, třetinu si zvolí samotní rodiče žáků, kteří navštěvují tu kterou školu a třetinu členů volí pedagogičtí pracovníci škol. Každá základní škola na území města a zřizovaná městem má vlastní školskou radu.

Zápis z jednání rady města uvádí, že návrh na jmenování členů školských rad zřizovatele a tabulka současných členů, stejně jako citace legislativy, tvoří nedílnou součást originálu zápisu, nicméně zveřejněn nebyl.

Naprosto nechápu, co tak tajného by mohlo být na seznamu navrhovaných členů školských rad městem, které přece vznikly proto, aby se podpořilo demokratické vedení škol, a to tak, aby do jejich chodu mohlo zasahovat nejen město, ale i pedagogové a rodiče žáků.

Vypadá to, že tato rada města by nejraději před občany utajila i datum, kdy se schází. To se tolik bojí reakce obyvatel města a jejích případných názorů a připomínek, že utajuje naprosto vše, co smí? Tato rada města již více než tři roky neustále ukazuje, že zřejmě ano.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.