Město očima nezávislého člověka

Proč se neustále odvolává rada a starosta?

28.02.2014 12:39

Obdržel jsem e-mail od čtenáře, ve kterém se ptal, proč opozice neustále odvolává starostu, místostarosty či radu města, když jí musí být zřejmě, že za tohoto složení rady a koalice se tyto pokusy nikdy nezdaří.

Každý zastupitel po svém zvolení občany skládá slib zastupitele, přísahu, chcete-li. V ní se uvádí, že zastupitel na svou čest a svědomí bude vykonávat svou funkci ve prospěch obce a pro její rozvoj. Obce, ať už jde o malou vísku nebo velkoměsto, tvoří občané. To znamená, že vše, co zastupitel koná, vše o čem hlasuje a rozhoduje, by měl konat ve prospěch občanů své obce.

Pokud rada města, v čele se starostou, přijímá taková opatření, která ve své podstatě jdou proti zájmům občanů, tedy obce, nemá zastupitel, tím spíše opoziční zastupitel, žádnou jinou možnost získání nápravy, nežli takového představitele, o jehož konání v neprospěch občanů je přesvědčen a pamětliv své přísahy, odvolat z funkce. Opakované pokusy o odvolání starosty, rady či místostarostů, jsou tudíž jen snahou opozičních zastupitelů o zjednání nápravy při správě věcí veřejných. Jinou možnost, dle ustanovení zákona o obcích, nemá.

A nyní si rozeberme, co bylo důvodem pokusu, už několikátého, odvolat z funkce starostu. Při usnesení zastupitelstva 29. 6. 2011, se uvedlo, že zastupitelstvo nesouhlasí s rozšířením těžby písku v lokalitě u jatek. Nic víc. Poté starosta zaslal na kompetentní úřady dopis města, ve kterém podmínil povolení těžby písku u jatek předešlou výstavbou obchvatu města, aby zvýšená kamionová doprava neznehodnocovala život občanům. Ale o tom se v usnesení zastupitelstva neřeklo ani slovo.

Dle zákona o obcích je nejvyšším orgánem samosprávy zastupitelstvo, a pokud svým usnesením přikáže starostovi, aby učinil to, či ono, starosta to musí učinit přesně ve znění usnesení. Jinak by totiž ono usnesení nemělo smysl. A přesně toto učinil starosta Přenosil. Namísto pouhého stručného oznámení kompetentním úřadům, že zastupitelstvo všemi hlasy vznik další pískovny odmítá, napsal tam, že pokud by nejdříve vznikl obchvat Staré Boleslavi, nemělo by město proti těžbě uprostřed města námitek.

Bylo to flagrantní porušení usnesení zastupitelstva, bylo to tím pádem porušení zákona o obcích a starosta by nadále ve své funkci neměl být. Pokud by v zastupitelstvu byli lidé, kteří svůj slib a přísahu berou vážně, museli by odvolání starosty podpořit. A právě ve smyslu pro odpovědnost vůči voličům, smyslu pro čest a plnění svého slibu, hledá opozice mezi koaličními zastupiteli slušné lidi a podporu.

Jak je vidět z několika případů, hledá je marně. A v tom je tragédie naší současné demokracie. Vůbec neplní svou roli, namísto uvážlivého, odpovědného a slušného hlasování o problémech města, se naplno projevuje demagogické vykládání volebního systému a zastupitelské demokracie. Platí to všude, v obcích i parlamentu či senátu. Koalice oplývající většinou se na názory, návrhy a náměty opozice vůbec neohlíží, prostě je většinou hlasů převálcuje.

Ano, pisatel měl pravdu, když tvrdil, že tyto pokusy jsou zbytečné a marné a že jsou jen jakýmsi předvolebním činem, ale jak jinak dosíci změny, nežli volbami a vůlí většiny obyvatel? Jinak to nejde, a právě podobné pokusy by měly ukázat občanům, kteří o to stojí, jak přistupují k městu a lidem v něm žijících ti, kdož válcují rozumné názory převahou hlasů. Jak jinak ukázat lidem, kdože to byl, kdo projednal, schválil a nakonec podepsal nájemní smlouvu s těžařem, jehož činnost jde proti zájmům lidí. Vždyť člověk, který má na mysli hodnotný život spoluobčanů, který koná jen a pouze v jejich zájmu, by podobný návrh, a není od věci napsat, že se jedná přímo o zločin proti lidskosti, vůbec neprojednával a nakonec schválil a podepsal, nekoná pro blaho obce a lidí, ale právě naopak, jde proti nim spolu s těžařem, kterému na hodnotě lidského života v blízkosti pískovny, naprosto nezáleží, ten se zajímá jen o svůj zisk.

Téměř všichni zastupitelé se ohánějí tím, že pracují ve prospěch města, podle činů poznáte je, nikoliv podle krásných slov. Pokud by chtěli svá slova naplnit činy, museli by hlasovat pro odvolání nejen starosty, ale i celé rady města. A kdo pro tento návrh hlasoval? Pouze čtyři zastupitelé, Huml, Bíma, Kapal, všichni ČSSD a Kváča SZ. Ti ostatní, kteří nejsou součástí koalice, mlčeli, zdrželi se, což je naprosto stejné, jako kdyby hlasovali proti tomuto návrhu. Dali tím za pravdu všem nekorektním činům, které rada města činila v otázkách kolem pískovny. Jakoby svým mlčením, stejně jako koaliční zastupitelé, říkali, ať si tam ta pískovna klidně je, ať se tam poté zaváží kdejaký sajrajt, nám to nevadí, my tam přece nebydlíme.

A toto vše, by si lidé měli zapamatovat. A dobře!

Vladimír Kapal

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.