Město očima nezávislého člověka

Prodej pozemků bez rozhodnutí zastupitelstva?

11.07.2014 11:12

Zákon o obcích zcela jasně vymezuje pravomoci rady města a zastupitelstva. Co se týče majetku obce, je deklarativně v zákonu uvedeno, že o pronájmu majetku obce rozhoduje pouze rada města a zastupitelstvo do toho prakticky nemá, co mluvit, kupříkladu pronájem pozemků Tapasu Borek, který též rada města pronajala bez informace zastupitelstvu.

V otázce nákupu či prodeje městského majetku je to naprosto odlišné, při nich musí ze zákona svým většinovým usnesením rozhodnout zastupitelstvo, a to pouze na veřejném zasedání. Tak zní zákon.

Co si tedy myslet o zveřejnění záměru na prodej cca 30.000 m2 pozemků, jedná se o pozemky mezi ulicí Okružní a sídlem nazývaným Vagonky, pro místní poznámka, že se jedná o současné pole za lípou, za cenu minimálně 960 Kč/m2? Tato informace se objevila na oficiálních stránkách města.

Ve zveřejněném záměru na prodej se uvádí, že se má jednat o prodej městského pozemku, uvedeného na listu vlastnickém, obálkovou metodou a dále se uvádějí podmínky (viz zveřejněný záměr pod článkem). Nejdůležitějším údajem je informace, že se zveřejněním záměru souhlasila rada města dne 3. 7. 2014.

Zápis z tohoto jednání rady města do dne vzniku tohoto článku, přesněji do pátku 11. 7. 2014, ještě žádný ze zastupitelů, ale ani veřejnost, neobdržel. Vzhledem k ustanovení zákona o obcích o tomto záměru zastupitelstvo na veřejném zasedání ani nejednalo, ani jej nikdy neschválilo a zastupitelé s ním seznámeni nebyli. Zdůrazňuji – na veřejném zasedání zastupitelstva, neboť pouze na něm může zastupitelstvo rozhodnout většinou hlasů o prodeji městského majetku.

Pravda, v červnu se konalo pracovní, neveřejné zasedání zastupitelstva, na němž se měl projednávat záměr společnosti K-PLAN, a to na výkup za výhodné ceny městských pozemků a pozdější eventuální výstavba tolik potřebného pro tuto část města OC. Vzhledem k městské konferenci ČSSD ve stejném termínu i času, se ani jeden ze zastupitelů této MO pracovního zasedání nemohl zúčastnit a žádné oficiální informace jim nebyly podány.

Dle zákona o obcích se na pracovním zasedání zastupitelstva nesmí přijímat žádné usnesení ani doporučení radě města, to vše musí probíhat pouze na veřejném zasedání zastupitelstva, a to se nestalo. Na žádném veřejném zasedání se záměr o prodeji ohromných městských pozemků nejednalo.

Ze zveřejnění záměru o prodeji pozemků vyplývá, že rada města zřejmě nutně potřebuje peníze, a to rychle, neboť jinak by záměr nejprve projednala se zastupiteli na veřejném zasedání. Příležitost k tomu měla, neboť dne 23. 6. 2014 se konalo mimořádné veřejné zasedání, svolané na žádost osmi zastupitelů. Pravda, projednávala se jiná, velice důležitá záležitost, ale je častým zvykem vedení města, a stává se to na každém řádném veřejném zasedání, že starosta města navrhuje rozšíření programu zasedání o důležité body.

Nepředpokládá jistě nikdo, že pouhých několik dní před schválením záměru radou města, by o něm již předem nejednalo vedení města nebo přinejmenším nevědělo. Tak proč se tento bod do programu nevčlenil? Zastupitelstvo by jej jistě odhlasovalo a záměr se mohl projednat.

Je léto, jsou dovolené, řada zastupitelů je mimo město a tudíž mimo dění v něm a možná i proto rada města se zveřejněním záměru čekala až do současné doby. Vždyť pak stačí zajistit jedenáct loajálních, ale spíše dvanáct koaličních zastupitelů, svolat mimořádné veřejné zasedání a záměr si opět prosadit. Jak jednoduché, že?

Celý spěch s prodejem, ale i způsob jeho provádění, vede k velkým pochybnostem o jeho čistotě. Pokud se totiž opravdu jedná o projekt společnosti K-PLAN, prodají se pozemky za uvedenou cenu údajně pro vznik OC ve Staré Boleslavi. Jenomže potom se může prohlásit, že projekt na OC se nevydařil, třeba kvůli nezájmu řetězců o působení v dané lokalitě, podobně jako Kaufland, ale jelikož již pozemky budou ve vlastnictví společnosti, která je tvořena několika právníky z Brna, mohou se na této lokalitě namísto OC stavět opět domy.

Navíc lze předpokládat, že brněnští právníci se znají s majiteli společnosti, která staví domy na Mýtkách, je přece též z Brna a nikdo nemůže vyloučit, že se nejedná o dohodnutou strategii. A samozřejmě o pěkný výdělek, vždyť zájemcům o domy se prodává m2 za 2.500 Kč, a to je přece rozdíl v porovnání s cenou, kterou požaduje město.

Spěch, se kterým se rada města snaží prodat pozemky v době prázdnin, je velice podezřelý a již se objevily názory, že by se mohlo jednat o pořádný tunel.

Zde najdete odkaz na zveřejnění prodeje pozemků:https://brandysko.cz/data/File/13109.pdf

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.