Město očima nezávislého člověka

Projekt na vodovod a kanalizaci bude za jeden a čtvrt milionu

03.09.2012 12:11

Rada města již dříve rozhodla, že se bude provádět rekonstrukce vodovodního a kanalizačního řadu ve Staré Boleslavi v ulicích Průhon a Mělnická a v Brandýse v ulicích Poleradská a Neratovická.

Nejdříve se však musí provést projektová dokumentace, a proto byly výzvou, neboť se opět jednalo veřejnou zakázku malého rozsahu, pouze čtyři firmy. Nabídku však poslaly jenom tři firmy, a tak se vybíralo z těchto tří nabídek ceny.

Hodnotící komise doporučila radě města uzavřít smlouvu s firmou  Project ISA s.r.o. z 

Prahy 9 Hloubětín, která zaslala nejnižší nabídku, a to 1.285.800 Kč včetně DPH.

Rada města s tímto doporučením souhlasila a smlouva s projekční firmou by měla být uzavřena do 15. září. Lze předpokládat, že se zmiňované  ulice rozkopou ještě letos na podzim a bude záležet na zhotoviteli staveb, který ještě vybrán není, jak dlouho občané z těchto ulic budou dopravně, ale i pro pěší, silně omezeni.

Jenom připomínám, že před několika lety byla celá ulice Průhon vyasfaltována, takže z ní zmizel tankodrom a nyní se asfaltový povrch opět zničí. Navíc, již tehdy, tedy v době pokládky asfaltového koberce, se vědělo, že kanalizační řad v této ulici je zničený, dochází při silnějších deštích k výtoku vody z popraskaného řadu a pod vozovkou se vymílají kaverny.

Tím velice často docházelo k propadu asfaltového povrchu ulice a následnému zaplácávání děr další a další vrstvou asfaltu. Pokud by se kanalizace a vodovod opravil již tehdy, tedy před dost drahým asfaltovým kobercem, nemuseli by být občané opětovně obtěžováni rozkopanou ulicí a město by ušetřilo.

Navíc, již tehdy se část kanalizace opravovala, ale na kompletní rekonstrukci nebyly peníze, a tak se kanalizační řad pouze zflikoval. A lidé se přes tři měsíce nemohli svými vozy dostat do domů a garáží a totéž je tedy čeká opět.

Na upozorňování na stav kanalizace občany tehdy vedení města nebralo žádný zřetel.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.