Město očima nezávislého člověka

Projektová dokumentace na „dům hrůzy“ bude stát téměř milion

13.11.2012 12:33

Starosta města Ondřej Přenosil seznámil radu města s návrhem Odboru územního rozvoje a památkové péče na vyhodnocení zadávacího řízení na zhotovení projektové dokumentace v rámci projektu „Spolkový domům Brandýs nad Labem“, zadávaného v řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu.

Veřejná zakázka malého rozsahu znamená, že odbor osloví jím vybrané firmy a hodnotící komise je sama vyhodnotí, aniž by tohoto způsobu veřejné zakázky mohlo zasahovat zastupitelstvo města, byť je, dle zákona, nejvyšším orgánem samosprávy. Bohužel, takto zní zákon.

V rámci této zakázky byly obeslány tři firmy a lhůta pro podání nabídek končila dnem 18.10.2012. Téhož dne, ve 14,30 hodin, hodnotící komise ve složení: Pavel Havlíček, Milan Mareš, Václav Krátký, Ondřej Přenosil a Eva Špačková, obálky otevřela a vyhodnotila.

Jako nejvýhodnější, což znamená nejlacinější, nabídku zaslala firma MURUS Monumento Renovanus s.r.o. z Prahy 7, a to ve výši 984.000 Kč včetně DPH a komise ji proto doporučila radě města. Ta se usnesla, že uloží vedoucímu OÚRPP Pavlu Havlíčkovi, aby vypracoval a předložil starostovi Ondřeji Přenosilovi do 30. listopadu k podpisu smlouvu na zhotovitele projektové dokumentace k projektu, který by znamenal obnovu a rekonstrukci tohoto památkově chráněného domu čp. 98, který se po léta rozpadá v těsné blízkosti zrekonstruovaného domu muzea.

Projekt na vznik Spolkového domu předpokládá dotaci, neboť z vlastních prostředků by ho město nebylo schopno realizovat, částka potřebná k rekonstrukci domu se pohybuje kolem sta milionů korun, což přesahuje možnosti rozpočtu města i v budoucnu.

Tento dům, památkově chráněný dům, patří k nejstarším stavbám ve městě a jeho vznik je datován do doby císaře Rudolfa II. Pokusy o jeho záchranu trvají již od roku 89, kdy po politických změnách ve státě, bylo nutné, pro jeho havarijní stav, vystěhovat všechny nájemníky a umístit je jinam.

O tom, v jakém stadiu je vyjednávání dotace či zda se na žádosti o přidělení dotace pracuje, zápis z jednání rady města nehovoří. Pokud by se dotace získala, byla by rekonstrukce barokního domu a vznik Spolkového domu velice chvályhodná. Pokud by se však dotaci získat nepodařilo, a víme všichni jaký trend současná vláda prosazuje, byla by cena téměř milionu korun za projektovou dokumentaci na renovaci jenom dalším vyhozeným milionem.

Přejme si tudíž, aby snaha města byla úspěšná a dotaci město získalo.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.