Město očima nezávislého člověka

Projektová dokumentace nás bude stát tři čtvrtě milionu

20.08.2012 11:53

Rada města vyhodnotila, na návrh hodnotící komise ve složení Ondřej Přenosil, Jiří Polák a Milan Mareš, došlé nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu.

Jednalo se o akci „Projektová dokumentace – rekonstrukce komunikace Kralupská“. Výzvou byly obeslány opět jenom tři firmy, samozřejmě, že pouze ty, které jsou obesílány pravidelně, aniž by se do radničního výběru měla šanci dostat kterákoliv jiná firma, byť by třeba měla nižší ceny.

Hodnotící komise vybrala a rada města její vyhodnocení akceptovala, jako nejlepší nabídku firmy Suncad s.r.o. z Prahy 6. Rada města zároveň uložila vedoucímu OÚRPP Havlíčkovi, aby předložil starostovi města nejpozději do data b31.8. Smlouvu o dílo s touto firmou v hodnotě 715.560 Kč s DPH.

Kolik bude stát vlastní rekonstrukce Kralupské ulice se ještě neví, ale jistě to nebude levná záležitost. Podle informací by se měla rekonstrukce týkat i propojení Kralupské ulice s Kosteleckou tak, aby především kamiony nemusely používat vnitřní městské komunikace a jezdit do města kolem benzínové pumpy.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.