Město očima nezávislého člověka

Pronájem školského zařízení je úředně stvrzen

29.05.2013 12:01

Rada města dne 10.4. 2013 rozhodla o vypsání záměru na pronájem objektu čp. 291 v ulici Školní ve Staré Boleslavi za účelem provozování školského zařízení. O způsobu využití se zápis nezmiňoval.

Tento krok, tedy zveřejnění záměru na pronájem na úřední desce, musela rada města provést, neboť jí to přikazuje zákon. A to i přesto, že bylo předem naprosto zřejmé, že se na výzvu nikdo jiný nežli škola nepřihlásí. Ale takové už jsou u nás zákony.

Při zveřejnění záměru byla zároveň stanovena cena za pronájem i doba trvání pronájmu tohoto objektu. Jednalo se o částku 172.143 Kč za rok a doba pronájmu byla stanovena na dobu dvou let, přesněji od 1.7.2013 do 30.6.2015. Byl stanoven i účel pronájmu na školské zařízení.

V termínu vyvěšení, to je do data 13.5.2013 byla městu doručena opravdu pouze jedna nabídka, právě od staroboleslavské školy. Ostatně to bylo již předem zřejmé.

Rada města proto rozhodla nájemní smlouvu se Středočeským krajem zastoupeným ZŠ Stará Boleslav, Školní ulice, na dvouletý pronájem a stanovenou cenu podepsat.

Vzhledem k tomu, že kraj, stejně jako města, nemají jiné finanční prostředky nežli peníze daňových poplatníků, všechny podobné smlouvy a úhrady stejně platíme my, daňoví poplatníci. Jakoby se školské zařízení nemohlo pronajímat bezplatně, aby stát naše daně trochu šetřil a nemusel nás, občany a daňové poplatníky, dřít výší daní bez nože.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.