Město očima nezávislého člověka

Pronajímá se volný byt

23.02.2013 11:45

Bytová komise rady města projednala dne 4.2.2013 možnost pronájmu volného bytu č. 1 v domě s popisným číslem 1113 ve Staré Boleslavi a doporučila radě města tento byt pronajmout.

Rada města pronájem bytu 2+1 o výměře 57,10 m2 na uvedené adrese projednala a usnesla se, že byt nabídne k pronájmu. Na bytě nevázne žádný dluh na nájemném a stanovená výše nájemného zůstane zachována. Nájemné činí 5.500 korun za měsíc. K nájemnému je ale nutné připočíst i další poplatky spojené s bydlením, stejně jako další poplatky stanovené městem.

Dle rozhodnutí rady města budou z řad zájemců upřednostňováni samoživitelé či samoživitelky s minimálně jedním nezaopatřeným dítětem nebo rodiny a minimálně jedním nezaopatřeným dítětem ve vlastní péči.

Nájemné přepočteno na metry tak činí 96,30 Kč za 1 m2, samozřejmě bez dalších poplatků. Žadatel, kterému bude byt městem pronajat však bude muset při podpisu nájemní smlouvy uhradit kauci ve výši dvouměsíčního nájemného a zálohu na služby, což plně odpovídá ustanovení § 686 Občanského zákoníku.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.