Město očima nezávislého člověka

První zahrádkář na Zápské podal výpověď

20.02.2013 16:36

V zahrádkářské osadě na Zápské, jejíž budoucnost je stále ve hvězdách vzhledem k možnosti směny pozemků s investorem OC Kaufland, došlo k první výpovědi nájemní smlouvy s městem, majitelem pozemků.

Dne 3.8.1993 uzavřel František Eisner smlouvu o pronájmu části pozemku ppč 293/6 v Zápské ulici o výměře cca 200 m2. Nájemce tento pozemek využíval jako zahrádku.

Dodatkem ke smlouvě ze dne 5.4.2006 bylo stanoveno zvyšování určeného nájemného o inflaci a placení nájmu vždy do 30.6. příslušného roku. Roční nájemné pro rok 2012 bylo stanoveno ve výši 872 Kč, tedy 4,36 Kč za 1 m2. Smlouva byla tehdy stanovena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou.

Dne 31.1.2013 podal nájemce  výpověď z nájemní smlouvy. Ta začala běžet dnem 1.2.2013 a k datu ukončení nájemního poměru, to je k 28.2.2013 bude muset být vypořádáno nájemné. Za měsíce leden a únor to činí 150 Kč. V zápisu z jednání rady města nebyly uvedeny důvody výpovědi zahrádkáře.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.