Město očima nezávislého člověka

Rada chce mít parkovací automaty další tři roky

19.07.2014 10:31

V roce 2012 byl radou města prosazen a realizován systém placeného parkování na veřejných komunikacích. V různých lokalitách města je nyní umístěno jedenáct parkovacích automatů a v centrech obou měst, přesněji kolem náměstí obou měst, se nyní bez placení parkovat nemůže.

Toto placené parkování si velice pochvaloval především místostarosta Nekvasil, který prohlásil, že je rád, když je na obou náměstích prázdno od aut. Pokud by tam nebylo žádné, pak by placené parkování splnilo svůj účel, řekl kdysi, na počátku zavedení placeného parkování.

Ve městě je tak nyní celkem 177 placených parkovacích míst. Automaty jsou majetkem soukromé firmy, která zajišťuje jejich chod a údržbu a za nemalé peníze je pronajímá městu. Za pronájem jednoho automatu platí město měsíčně firmě 3.000 Kč bez DPH za pronájem. Společnost City Parking Group s.r.o. má smlouvu s městem na zkušební dobu dvou let a její platnost skončí dnem 31. 8. 2014.

Rada města vyslyšela přání OÚRPP a vypsala poptávkové řízení tím, že obeslala tři firmy ze svého utajovaného seznamu, aby podaly své cenové nabídky. Nová smlouva, dle rozhodnutí současné rady města, by měla být podepsána na tři roky. O podmínkách nebylo řečeno zatím nic.

Vzhledem k faktu, že společnost City Parking Group s.r.o. vlastní všechny parkovací automaty a jejich demontáž a montáž by byla velice finančně náročná, je naprosto zřejmé, že vítězem soutěže se stane právě ona. Jedná se pouze o humbuk pro občany, aby rada města budila zdání demokratičnosti, ale také vypsala tuto pseudosoutěž kvůli dodržení zákona o veřejných zakázkách. Takže lze na vítězství jmenované firmy vsadit i krk.

MO ČSSD Stará Boleslav dlouhodobě s odíráním občanů města placeným parkováním na městských veřejných komunikacích nesouhlasí, placení považuje za nemorální, a pokud, na základě výsledku komunálních voleb, bude moci do rozhodování o dění ve městě mluvit a nebude pouze v opozici, kde neprosadí vůbec nic, bude hledat všechny zákonné možnosti, jak tuto smlouvu o placeném parkování ve městě, vypovědět. Doprava v klidu a parkování na obou náměstích a v jejich okolí, by byla řešena jiným způsobem, než taháním peněz lidem z kapes.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.