Město očima nezávislého člověka

Rada města hledá nájemce

04.06.2014 08:40

V březnu letošního roku započala rekonstrukce prostorů sloužících k podnikání v domě čp 1499 v Lipové ulici. Tato rekonstrukce byla součástí dlouhodobé a velice nákladné rekonstrukce dvou domů čp 1498 a 1499 v ulicích Lipová a Pražská. Během této rekonstrukce se stavbaři potýkali s mnoha úskalími, se kterými původní projekt ani nepočítal a které stavbu významně prodražily. Součástí celé rekonstrukce obou domů je i úprava manipulační plochy před domy, která bude město stát také nějaký ten milionek.

V obou domech se nacházejí nebytové prostory k podnikání a byly náležitě opraveny. Jsou většinou obsazené, ale právě v domě čp. 1499 se nacházejí tři nebytové prostory, které jsou zatím neobsazené a volné. Měly by být kolaudovány letos v červenci a místostarosta Nekvasil navrhl, aby byly kolaudovány pro určitý účel podnikání. Proto rada města rozhodla zveřejnit záměr na pronájem těchto tří volných nebytových prostor. První z nich je o výměře 27 m2, druhý je o výměře 21,2 m2 a třetí prostor má též výměru 27 m2.

Rada města zároveň stanovila výši nájemného, kterou bude za zmiňované prostory požadovat. Jedná se o částku 1.800 Kč za 1m2 a rok. K této částce se bude připočítávat DPH v zákonné výši. Nájemní smlouva by se zájemci o nebytové prostory byla podepsána okamžitě po kolaudačním řízení.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.