Město očima nezávislého člověka

Rada města již tají i jména v komisi

06.10.2014 09:36

Snaha o utajení všeho možného před občany města, ale i před zastupiteli dostoupila, před koncem volebního období, samotného vrcholu. V zápisu z jednání rady města se uvádějí důvody vzniku konkurzní komise na ředitelku, neboť panuje všeobecný předpoklad, že to bude opět ředitelka, školní jídelny ve Staré Boleslavi. Nikde však nebyla uvedena jména členů konkurzní komise, pouze bylo uvedeno, že seznam tvoří nedílnou, nicméně neveřejnou, součást zápisu z jednání rady města.

Konkurz na ředitelku školní jídelny ve Staré Boleslavi město muselo vypsat poté, co původní ředitelka defraudovala peníze, byla vyšetřována PČR a byla nucena ze své funkce odejít. Do konce letošního roku, kdy by mělo být již známo jméno nové ředitelky, se funkce ujala předešlá ředitelka, která byla již v důchodu.

Konkurz byl radou města vypsán dne 27. 8. 2014 a členy konkurzní komise musí být jeden člen za odbor školství kraje, jeden člen za Českou školní inspekci, jeden člen za odborníky v oblasti státní správy, například ředitel školy nebo jiného školského zařízení, jeden člen za pracovníky příslušné školy, kam jídelna patří, a jeden člen za Školskou radu, je-li městem zřízena, což v tomto případě platí, neboť Školská rada zřízena je.

Tajemníkem konkurzní komise, který ovšem není členem této komise a nesmí v ní ani hlasovat, rada města jmenovala Jitka Hozmanová, referentka odboru školství na radnici a náhradnicí pak Dana Coufalová, z téhož odboru.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.