Město očima nezávislého člověka

Rada města nezveřejnila ani značku kupovaných vozidel

02.07.2013 11:56

O naprosté nechuti rady města informovat veřejnost, ale i zastupitele města, o své činnosti a rozhodování svědčí i zápis z jednání rady města dne 12. 6. Mimochodem, zápis z tohoto jednání zastupitelé obdrželi až 1.7.

Dne 15.5. vypsala rada města poptávkové řízení na nákup užitkového vozidla, zřejmě se jedná o dodávku, neboť podrobnosti opět uvedeny nebyly, pro zajišťování údržby objektů města, kvůli čemuž bylo zřízeno i nové pracovní místo. Zároveň se poptávalo i další vozidlo, a opět se můžeme jen dohadovat o jaké se jednalo, neboť opět nebylo zveřejněno nic víc, ale zřejmě se jedná o osobní vozidlo, pro detašované pracoviště Praha.

Nabídky zaslaly celkem čtyři firmy a hodnotící komise ve složení Jana Chvojková, Ondřej Přenosil a Vlastimil Horáček dne 12.6. posoudila došlé nabídky a vybrala firmu s nejnižší cenou. Hned tento den rada města nákup vozidla odsouhlasila,

Nejnižší cenu za obě vozidla, a tudíž se stala vítězem soutěže, nabídla firma Auto Branka z Mělníka. Za oba vozy požaduje částku 485.650 Kč včetně DPH. Rada města proto okamžitě uložila Janě Chvojkové předložit starostovi města k podpisu smlouvu s touto společností. Ale že to byla rychlost, že?

Ze zápisu vyplývají zřetelně dva fakty. Oba jsou známy dlouhou dobu a celou tuto dobu jsou kritizovány opozicí. Tím prvním je skutečnost, že o investici bezmála půl milionu korun z veřejných peněz rozhodli v tomto případě pouze čtyři přítomní členové rady města. Docela málo na to, že nás ve městě žije osmnáct tisíc.

A druhým faktem, též dlouhodobě známým, je opětovná nechuť rady města informovat veřejnost o všem, co rada města kutí. Vždyť nezveřejnila ani takovou maličkost, jakou je informace o typech a značkách obou vozidel. Jde o prkotinu, ale neměla by mít veřejnost, a především zastupitelé, právo vědět jaká vozidla rada města za jejich peníze kupuje?

Domnívám se, že by toto právo veřejnost měla. Bohužel, i tato prkotina se tají.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.