Město očima nezávislého člověka

Rada města novelizovala Tržní řád

30.05.2013 14:04

Tržní řád byl městem přijat dne 19.12.2005 a platí od 1.1.2006. Vztahuje se na celé území města včetně soukromých pozemků či tržnic a upravují se v něm veškeré podmínky pro prodej zboží.

V souvislosti s uzavřením smlouvy o spolupráci při pořádání trhů na zrekonstruovaném brandýském náměstí a z důvodu uvedení Tržního řádu do souladu se současnou právní legislativou, předložil odbor majetku města radě města návrh na aktualizaci – novelizaci tohoto řádu.

Nově se do něj začlenila přesná definice pojmů jako prodejní stánek, pojízdná prodejna, provozovatel prodeje, prodejce, pochůzkový a podomní prodej zboží. V nově platném Tržním řádu města se nyní zakazuje podomní a pochůzkový prodej boží a produktů. Důvod je zřejmý, snaha města ochránit před různými podvodníky především starší spoluobčany.

Dále se pak z Tržního řádu vyňaly restaurační zahrádky a předzahrádky, ty totiž patří k provozovně a v současné době je tato problematika řešena pronájmem pozemků.

V důsledku této novely Tržního řádu, který rada města přijala, je tudíž na území města veškerý podomní prodej zakázán a každý, kdo by tento zákaz nerespektoval, se vystavuje sankcím formou pokuty. Tím pádem by se již nemělo stávat, že u rodinných domů zvoní přehršle podomních obchodníků nabízejících přechod k jinému dodavateli elektrické energie či plynu. Ve valné většině případů si takto oklamaní lidé nakonec pohorší.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.