Město očima nezávislého člověka

Rada města opět nesouhlasí s podnikáním na radnici

02.06.2014 10:06

Rada města opět, již po několikáté, obdržela žádost pana P. K. o souhlas s místem podnikání na adrese brandýské radnice.

Z důvodu exekuce má žadatel adresu trvalého pobytu právě na brandýské radnici, i když bydlí na zcela jinné adrese v bytě patřícím Bytovému družstvu Brandýs nad Labem. Bytové družstvo odmítlo udělit souhlas s podnikáním žadatele na této adrese, neboť je byt užíván někým jiným, a proto se žadatel opakovaně snažil získat povolení s podnikáním tam, kde je hlášen, tedy na adrese Městského úřadu.

Žadatel je vyučený kuchař a začíná podnikat v voblasti pořádání kulturních akcí zaměřených na poskytování gastronomických služeb. O povolení podnikání na adrese radnice požádal na základě požadavku živnostenského úřadu, který bez souhlasu s místem bydliště bude muset zrušit Živnostenský list. Vedoucí odboru obecního živnostenského úřadu radě města sdělila, že město má plné právo rozhodnout, zda souhlas se sídlem podnikání na adrese ohlašovny úřadu podnikateli udělí, či neudělí. Jedná se o rozhodnutí města, kterým projeví svou vůli. Podnikatel na udělení souhlasu nemá žádný právní nárok.

Rada města, stejně jako v předešlých žádostech, tomuto podnikateli souhlas s místem podnikání na adrese Masarykovo náměstí čp. 1/6 Brandýs nad Labem, neudělila. Vzhledem k exekučnímu řízení na žadatele je postoj rady města zcela pochopitelný.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.