Město očima nezávislého člověka

Rada města se na konci své vlády soustředila na neveřejná výběrová řízení

10.11.2014 12:31

Po neveřejné soutěži na zabezpečení svahů a bastionů na zámku, provedla rada města další výběrové řízení bez uveřejnění, a to na akci Novostavba MŠ na Vrábí – vícepráce, plus Dodatek č. 1 ke smlouvě.

Jak vyplynulo ze zápisu z jednání rady města, byla obeslána pouze jedna jediná firma z utajovaného seznamu firem. Jednalo se o společnost Ekologické a inženýrské stavby s.r.o. z Prahy 9. Jelikož byla oslovena firma pouze jediná, nemohlo se tudíž v žádném případě jednat o volnou soutěž firem a fakticky vůbec neproběhla žádná soutěž. Rada města prostě odsouhlasila, na základě doporučení hodnotící komise, která v tomto případě neměla co hodnotit, pouze zkontrolovala, zda tato společnost splnila zadávací podmínky, jedinou firmu, kterou si vybrala již předem i s cenou, kterou tato firma nabídla. Jednalo se o cenu 2.891.355,24 Kč bez 21 % DPH za vícepráce.

O tom, čeho se vícepráce za více nežli tři miliony korun z veřejných prostředků týkají, ale ani čeho se týká onen dodatek, nebyla v zápisu z jednání rady města ani jediná zmínka. Z celého tohoto zveřejněného zápisu vyplývá jediné – tato rada končí, potřebuje si zavázat, proč asi, co nejvíce spřátelených firem, a tak se chová systémem – po nás potopa.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.