Město očima nezávislého člověka

Rada města se sekla, musela revokovat své usnesení

25.04.2013 10:31

Město uzavřelo nájemní smlouvu se Středočeským krajem, v zastoupení ZŠ Stará Boleslav, Školní 292, na pronájem nebytových prostor pro školské zařízení  na období 1.7. 2013 až 30.6. 2015 v areálu školy. Minimální nájem byl stanoven na částku 169.000 Kč. Takto zněl zápis z jednání rady města ze dne 27.3.2013.

Rada města však nyní zjistila, že při stanovení ceny nájemného nebyla omylem započítána a zohledněna inflace za rok 2011, a proto musela své rozhodnutí zrušit – revokovat a přijmout usnesení nové tak, aby odpovídalo reálné skutečnosti.

Tentokrát se snad již vše podařilo a bylo tudíž stanoveno nové nájemné  na uvedenou dobu i se zohledněním inflace, takže nájemné nyní  činí 172.134 Kč. Nezbývá než doufat, že se tentokrát radě města a příslušným orgánům města podařilo cenu nájemného spočítat tak, jak má být.

Napadá mě mimoděk, jak by se asi rada města zachovala, kdyby se podobným způsobem spletl občan a poslal či zaplatil městu povinnou platbu menší než jaká měla být a zdali by přijala bez sankcí jeho oznámení, že se spletl a svou platbu též revokoval.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.